Röster om Vitalis 2020

"Mot bakgrund av den exceptionella situation vi befinner oss i är det väldigt positivt att Vitalis inte ställs in utan flyttas fram. Vitalis är en unik arena för digitalisering och ett viktigt tillfälle för regioner, kommuner, privata utförare och näringsliv att tillsammans vinna kunskap, dela erfarenheter och bilda nya partnerskap. Jag vet också vilken tid och vilket engagemang många har lagt ner för att skapa årets konferensprogram – i mina ögon det allra vassaste kunskapseventet i Europa inom digitalisering av vård och omsorg. Det känns som en energikälla inför höstens arbete."
Patrik Sundström, Programansvarig för ehälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

“Vår topprioritering är våra anställdas och vår omgivnings hälsa och säkerhet. Med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation och den snabbt föränderliga utvecklingen av situationen i åtanke står vi fullt ut bakom Vitalis beslut att skjuta fram konferensen. Vitalis är en viktig arena för att driva utvecklingen och digitaliseringen av samhället framåt och vi ser fram emot att samlas på Vitalis för att göra just det.
Thomas Floberg, Microsoft Sverige

"Nu när SARS-cov-2 sprider sig som en löpeld och oräkneliga drabbas av Covid-19 är det givetvis nödvändigt att senarelägga Vitalis. För oss sjukhusläkare ägnas nästan all tid i nuläget åt krishantering på så många olika nivåer och vi behövs på våra arbetsplatser. När det väl blir vardag igen finns utrymme att ha fokus på IT, en livsnerv som genomsyrar så stor del av en sjukhusläkares vardag. Vi ser fram emot en ny men senarelagd version av Vitalis – en viktig arena med sikte på framtiden där vi sjukhusläkare vill vara en av aktörerna."
Bengt von Zur-Mühlen, Förste vice ordförande Sjukhusläkarna

”Låter mycket klokt och bra jobbat att få fram nya datum! Vi hoppas på att läget är bättre efter sommaren”
Lena Morgan, project manager på SIS, Swedish Institute for Standards

"Health Tech Pitch Day, där de mest innovativa health techbolagen, makthavarna och investerarna möts är av yttersta vikt för oss att genomföra. Därför ser vi med glädje fram emot att Vitalis flyttas fram."
Kristina Landeström, Projektledare näringslivskonferenser, Bonnier News

"Vitalis är en betydelsefull mötesplats för att skapa nya innovationer, möten och samarbeten, något som är avgörande för den digitaliserade framtiden. Med tanke på rådande läge, med den epidemi som påverkar oss alla så stort, stöttar jag givetvis beslutet att skjuta fram årets Vitalis. Jag hyser också stor medkänsla för arrangörerna som jobbar hårt för att planera om ett arrangemang av den här storleken – all heder åt er!"
Clarence Jacobson, VD på Evondos Sverige 

"Beslutet att skjuta upp Vitalis är rätt i rådande situation. Att konferensen genomförs längre fram kommer ge ett värdefullt perspektiv på det vi är här för att göra – säkerställa att de lösningar vi levererar effektiviserar vårdens arbetsflöden så att medarbetarna kan ägna sig åt att ge bästa möjliga vård. När vi väl ses på konferensen och möter kunderna får vi veta om vi lyckats nu när det gäller som allra mest."
Niklas Anderson, VD SecMaker

"Vitalis är den viktigaste mötesplatsen för oss som tycker att bättre digitala verktyg är nödvändiga för vårdens professioner. År 2020 har av WHO utnämnts till sjuksköterskans och barnmorskans år vilket märks i årets program. Sjuksköterskor och barnmorskor som gör en livsviktig insats är värda bättre verktyg! Nu när arrangörerna har tvingats att skjuta upp konferensen på grund av den rådande pandemin, ser vi fram emot att mötas efter sommaren."
David Liljequist, Ordförande, Sektionen för omvårdnadsinformatik, Svensk sjuksköterskeförening

"Utvecklingen inom teknikområdet går snabbt och det händer mycket, som vi inom kommunernas vård och omsorgssektor behöver känna till. Det är då mycket glädjande att Vitalis mässan inte ställs in, utan flyttas till augusti månad och att vi har möjlighet att ta del av dessa nyheter innan höstens arbete startar."
Kerstin Karlsson, chef, Senior Göteborg

"Covid-19 och dess spridning har stor påverkan på såväl svenska verksamheter som samhället i stort. Vi måste prioritera att verksamheter inom sjukvård och omsorg får utrymme, stöd och verktyg att bedriva sitt viktiga arbete. Atea levererar it-lösningar och kompetens till många viktiga samhällsfunktioner och offentliga verksamheter, och har nu fullt fokus på att stötta och vägleda dessa kring digitala möjligheter, för att minska smittspridning. Med det sagt råder inga tvivel om att det är rätt beslut att flytta fram Vitalis till dess att vi har skapat ett nytt normalläge tillsammans. När vi uppnår detta ska vi värna om kraften i att mötas, oavsett i vilken form det sker. Ansvarstagande är viktigare än någonsin, och vi är också positiva till ett digitalt Vitalis 2020 om det hjälper till att bromsa smittspridningen i samhället."
Malin Sölsnaes, Chef Äldreomsorg, Atea Sverige AB

“We face a pandemic, and I believe Vitalis made the right decision to postpone the conference. Patient communication in more than 70% of the Swedish healthcare regions, and numerous private health providers, is enabled by Aurora teleQ. We work extensively to ensure that our customers’ corona-induced extraordinary needs in terms of video sessions with patients and other corona-specific information services swiftly can be met. Vitalis is an important arena for the future development of healthcare and we look forward to contribute with our ideas and listen to the ones from others, in due time”,
Martin Ingels, CEO, Aurora Innovation

” På kort tid har vi alla påverkats av detta virusutbrott på ett sätt som kanske få av oss kunnat föreställa oss för några månader sedan. Vi har alla nu snabbt fått anpassa oss till nya rutiner för sådant som var enkelt och självklart tidigare. Något som varit självklart för mig, och många av oss, har varit att under våren träffa er alla på Vitalis för att vi gemensamt ska lära oss mer och utbyta erfarenheter. Det exeptionella läget innebär att vi och arrangörerna även här får skapa en ny rutin och undersöka möjligheten att hitta ett nytt datum för konferensen. Jag är tacksam för den omtanken och att vi därmed gemensamt minskar risken för smittspridning och bidrar till att förhindra livshotande sjukdom i riskgrupper.”
Niklas Eklöf, S 2017:1 Samordnad utveckling för god och nära vård, Regeringskansliet

"Vi stödjer Vitalis beslut om att senarelägga konferensen. Vi följer noga utvecklingen av covid-19 och myndigheters rekommendationer. Som en ledande global IT-leverantör inom hälso- och sjukvården är det vår högsta prioritet och ansvar att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet, samtidigt som vi värnar om våra kunders och samhällets bästa. Vi ser samverkan och öppenhet som avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Vitalis kommer även i framtiden vara en viktig arena för olika aktörer som bidrar till att förbättra invånarnas hälsa och upplevelse av vården."
Carolina Wallenius, VD, Cerner Sverige

”Vi förstår verkligen den komplexa situationen ni befinner er i med all planering och logistik kring att byta datum. Vi uppskattar arbetet ni gör, och är väldigt glada över att Vitalis blir av. Det är en otroligt viktig arena och vi är glada över att fortfarande kunna erbjuda våra och PTS projekt att synas där. Likväl som vi är glada över att vi får möjligheten att vara där och nätverka. Tack för jobbet ni just nu gör för att se till att detta är möjligt.”
Therese Porsklint, Programassistent, Hälsa, Vinnova

“Med bakgrund mot den nuvarande, helt berättigade oron för att mötas i fysiska rum gör landets bästa mötesplats inom svensk hälsa- och sjukvård klokt i att låta sig skjutas på framtiden. Vi har sett fram emot, och ser fortsatt fram emot vår medverkan på Vitalis och är hoppfulla om att det kritiska läget lägger sig så att mässan ändå kan genomföras senare under 2020. Det kommer alltid att finnas ett behov för en arena av fysiska vårdmöten, men tills dess får vi ta tillvara på möjligheten att mötas digitalt”
Dennis Höjer, VD, Evimeria

"Vitalis är verkligen inget man vill missa. Årets viktigaste mötesplats för alla som vill se bättre e-hälsa! Men ur kris föds utveckling och  coronapandemin  har ju bara på dessa akuta veckor skapat digital utveckling på ett otroligt sätt. Dels har digitala vårdbesök införts på många ställen och tillgänglighet till andra digitala verktyg har  tillkommit, dels har många företag samverkat med vården, och dessutom ser man att forskning och innovationer exploderar. Det ska bli spännande att följa upp det på Vitalis i augusti."
Karin Båtelson , Ordförande Sjukhusläkarna, Förste vice ordförande Läkarförbundet 

”Vi uppskattar verkligen allt ni gör för att se till att Vitalis kan genomföras. Beslutet att flytta fram det till augusti är något vi stödjer till fullo. Vitalis är en viktig arena för oss att både synas på men också för att nätverka och lyssna till de senaste trenderna inom e-hälsa. Tack för allt jobb ni gör för att kunna genomföra Vitalis!”
Lisa Midbrink, Marketing Manager, Sopra Steria

”Känslan vi delar med många av de vi pratar med är en väldigt stark önskan om att Vitalis ändå ska kunna genomföras och det gläder oss! Det är en viktigt och mycket efterlängtad mötesplats för så många. Vi är väldigt glada för all uppbackning vi fått från berörda parter och ser fram emot att genomföra Vitalis i augusti 2020."
Maria Sterner, affärsansvarig, Vitalis