Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering både i det fysiska och digitala formatet av Vitalis. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: vitalis@svenskamassan.se


För mer information kontakta

Håkan Arenvid
E-post: hakan.arenvid@svenskamassan.se
Tel: +46 31-708 86 49