Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Vitalis

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Håkan Arenvid, Försäljningsansvarig, 031-708 86 49, [email protected]
Malin Magnusson, Försäljningsansvarig, 031-708 80 24, [email protected]