Mötesplats Egenmonitorering

Den 21 november 2023 i Stockholm. Se de inspelade presentationerna digitalt i efterhand via programmet.

Den 21 november 2023 i Stockholm. Se de inspelade presentationerna digitalt i efterhand via programmet.

I omställningen till en verkligt nära och personcentrerad vård behöver sjukhusens, primärvårdens och den kommunala hälso- och sjukvårdens roller utvecklas. På Mötesplats Egenmonitorering den 21 november samlas vi på 7A Posthuset i Stockholm för att ta del av kunskap och erfarenheter.

Konferensen utgår från patientperspektivet och under dagen varvas föredrag kring aktuell forskning och införandeerfarenheter från vårdgivare och socialtjänst, med diskussioner och samtal. På plats finns även ledande leverantörer i angränsande utställning för att visa hur produkter och tjänster kan användas.

Dagen arrangeras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner.

Se de inspelade presentationerna digitalt i efterhand via programmet.

Program 2023


Moderatorer

Ameli Norling, Sektionschef Sektionen för hälso och sjukvård, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare, Docent, Avdelningen för vård och omsorg, Sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner

    
Ameli Norling            Kjell Ivarsson


Leverantörer på plats

             

          

                

eHealth Meetup

En enkel afterwork efter Mötesplats Egenmonitorering

Konferensprogram

Se presentationer om kunskapsläget och erfarenhetsåterkoppling digitalt i efterhand

Utställningsplats

Information och bokning för dig som utställare