Urval av konferensspår 2024

Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår.

AI

Konferensspåret AI består av tre separata spår som alla djupdyker i olika delar av området. Läs mer om varje enskilt spår här.

AI i vården - Hot eller möjlighet?
AI och Informationsdriven vård
AI – Etik

Nationell digital infrastruktur

Den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården syftar till att öka patientsäkerheten genom att säkerställa tillgängligheten av korrekt information i varje vårdtillfälle, minska administrativa bördor för vårdpersonal och underlätta tillhandahållandet av hälsodata för forskning, utveckling, uppföljning, beslutsfattande och innovation, vilket förbättrar vård och hälsa samt stärker Sveriges konkurrenskraft.

Läs hela spårbeskrivningen

Internationell utblick, digital infrastruktur

I ett globaliserat samhälle där gränserna suddas ut kan Sverige dra nytta av internationella erfarenheter från länder som utvecklat digitaliseringsstrategier och digital infrastruktur för att forma sin egen nationella digitala infrastruktur inom e-hälsa.

Läs hela spårbeskrivningen

Cybersäkerhet inom sektorn hälsa, vård och omsorg

Informationssäkerhet och cybersäkerhet är två distinkta områden som skyddar information respektive digitala system, vilket är särskilt relevant i ljuset av EU:s NIS-direktiv och den ökande hotbilden mot Sverige, där nästan hälften av kommunerna och regionerna utsatts för cyberattacker det senaste året.

Läs hela spårbeskrivningen

Framtidens journal – informatiken i praktiken

Visionärt spår om möjligheter med framtidens journal och vad vi behöver göra för att komma dit. Spåret täcker dels grunderna i informatik för de som inte jobbar med det till vardags och dels best practice införande och förändringsarbete.

Läs hela spårbeskrivningen

Utvärdering och forskning

I detta spår ger vi utrymme för spridning av aktuell vetenskaplig forskning där fokus under presentationerna är kund- /patient- /systemnytta. Det är öppet för alla som forskar inom eHälso-området att skicka in förslag till detta spår.

Välfärdsteknik

I detta spår samlar vi erfarenhetsredovisningar om införanden. Bland presentationerna finns alltifrån hur man kan upphandla, förvalta och övervakar tekniken efter det initiala införandet. Inom spåret ryms också aktuell forskning och samverkansmodeller.

Läs hela spårbeskrivningen

Egenmonitorering och framgångsrika breddinföranden

Konferensspåret utforskar hur egenmonitorering kan revolutionera och avlasta vården genom att ge patienter större autonomi, samtidigt som det identifierar hinder för dess bredare implementering och strategier för att övervinna dessa

Läs hela spårbeskrivningen