eHealth Matchmaking

Nordens största matchmaking inom eHälsa

Nordens största matchmaking inom eHälsa

eHealth Matchmaking är Nordens största matchmaking inom eHälsa. Matchmakingen ger dig en unik möjlighet att träffa potentiella samarbetspartners, nå ut på nya marknader, träffa investerare och hitta nya affärsmöjligheter. Syftet med evenemanget är att skapa förutsättningar för framtida samarbeten mellan näringsliv, investerare, akademi samt hälso- och sjukvårdsaktörer.

Aktiviteten är öppen för alla besökare, talare, investerare och utställare. Tid och plats presenteras under våren 2025.


Vitalis Matchmaking är ett bra sätt att knyta kontakter som man annars inte hade gjort. Det var bra organiserat och på kort tid kunde vi snabbt etablera en produktiv dialog. Att nätverka i korta möten ger en större effektivitet där kärnfrågorna nås direkt vilket är viktigt när tid är en bristvara.

Tim Olsson, Region Skåne, Enhetschef Onkologi


Jag deltog på Vitalis Matchmaking för att träffa start-ups som vi inte själv har koll på. Aktiviteten var bra och strukturerad och det var värdefullt att träffa andra i ett effektivt format. Det blev ett bra sätt hitta nya möjligheter!

Michael Adler, Business Innovation Director, Digital Innovation & Data Hub, Capio