Viktig information gällande Vitalis

Uppdaterad: 27 mars
Granskad: 3 april 

Gällande Vitalis 2020 och regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Sedan den 12 mars 2020 gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inte får hållas i Sverige. Regeringen tog den 27 mars beslut, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten, att ytterligare begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med söndag den 29 mars. Beslutet, som gäller tills vidare, innebär att den tillåtna gränsen för antalet deltagare sänks från 500 till 50 personer. Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas kontinuerligt och inte gälla längre än nödvändigt.

Även om förbudet inte har tidsbestämts kan vi idag konstatera att beslutet kommer att medföra hinder för genomförandet av Vitalis den 5-7 maj 2020.

Vi har nu istället lyckats skapa en möjlighet att arrangera Vitalis på Svenska Mässan den 25-27 augusti 2020!

Vi har en komplex situation med många inblandade som påverkas och vi får många frågor kring konsekvenser och åtgärder. Vi ber er följa den information som uppdateras löpande på vår hemsida.

Tack för er förståelse i denna situation.

"Mot bakgrund av den exceptionella situation vi befinner oss i är det väldigt positivt att Vitalis inte ställs in utan flyttas fram. Vitalis är en unik arena för digitalisering och ett viktigt tillfälle för regioner, kommuner, privata utförare och näringsliv att tillsammans vinna kunskap, dela erfarenheter och bilda nya partnerskap. Jag vet också vilken tid och vilket engagemang många har lagt ner för att skapa årets konferensprogram – i mina ögon det allra vassaste kunskapseventet i Europa inom digitalisering av vård och omsorg. Det känns som en perfekt energikälla inför höstens arbete."
Patrik Sundström, Programansvarig för ehälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

“Vår topprioritering är våra anställdas och vår omgivnings hälsa och säkerhet. Med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation och den snabbt föränderliga utvecklingen av situationen i åtanke står vi fullt ut bakom Vitalis beslut att skjuta fram konferensen. Vitalis är en viktig arena för att driva utvecklingen och digitaliseringen av samhället framåt och vi ser fram emot att samlas på Vitalis för att göra just det.
Thomas Floberg, Microsoft Sverige

”Känslan vi delar med många av de vi pratar med är en väldigt stark önskan om att Vitalis ändå ska kunna genomföras och det gläder oss! Det är en viktigt och mycket efterlängtad mötesplats för så många. Vi är väldigt glada för all uppbackning vi fått från berörda parter och ser fram emot att genomföra Vitalis i augusti 2020."
Maria Sterner, affärsansvarig, Vitalis

Meddelande från Svenska Mässan Gothia Towers rörande Folkhälsomyndighetens förslag

2020-03-11

Utifrån ett stort intresse från media med anledning av coronaviruset vill Svenska Mässan Gothia Towers gå ut med följande information.  

Folkhälsomyndigheten  har den 11 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag, då vi antar att regeringen kommer att följa denna rekommendation. 

Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.   

Just nu pågår Underhållsmässan 2020 på Svenska Mässan. Detta arrangemang kommer inte att vara öppet 12-13 mars. Utställare, samarbetspartners och kunder kommer att informeras.  

I verksamheten ingår också hotell och restauranger. Dessa påverkas i dagsläget inte av beslutet. I händelse av nya riktlinjer eller beslut har vi goda rutiner och beredskap på plats. 

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

  • På vår mötesplats finns skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Vi utför mer frekvent städning av publika utrymmen
  • Desinfektionsmedel och tvål finns på alla toaletter
  • Stationer med desinfektionsmedel finns utplacerade vid entréer
  • Vi har också sjukvårdsutbildad personal tillgänglig under alla arrangemang

Besökare som planerar komma till Svenska Mässan Gothia Towers och känner av sjukdomssymptom eller nyligen besökt riskområden, listade på Folkhälsomyndighetens hemsida, ber vi stanna hemma.

I nuläget har Svenska Mässan Gothia Towers inga ytterligare kommentarer rörande vidtagna åtgärder eller övrig påverkan på situationen.