Utmärkelser

Vitalis stipendium

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.

 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care.

Sveriges eHälsokommun

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet. Vi vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället.

HealthTech Award

HealthTech Award lyfter fram healthtech-innovationer som gör skillnad för människors liv och hälsa. Priset är ett samarbete mellan nätverket GREAT, Vitalis och Sahlgrenska Science Park och delas ut till ett innovativt företag baserat i Norden som erbjuder en healthtech-lösning eller produkt med en positiv inverkan på hälso- och sjukvård, prevention, prediktion, hälsa och/eller livskvalitet.