Sveriges eHälsokommun 2018

Vinnare av Sveriges eHälsokommun 2018 blev Rättviks kommun

De vann med motiveringen:
”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning.

En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.

För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet – priset till Sveriges eHälsokommun 2018 går till Rättviks kommun!”

Sveriges eHälsokommun 2018


År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision. Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen lades särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Juryn ville också premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året. Man tittade även på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Ansökningen för 2018 har gått ut, håll utkik inför 2019

Kriterier för de som anmälde sig: Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna var välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Besvara 57 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2018 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Vitalis.

Utmärkelsen delades ut under högtidliga former på Vitalis, 24-26 april, 2018.

 

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKL, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet