Sveriges eHälsokommun 2018

Ansök här

Sveriges eHälsokommun 2018

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision. Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen läggs i år särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Juryn vill också premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året. Man tittar även på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Anmälan senast 15 mars

Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Besvara 57 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

ANSÖK HÄR >>

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2018 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, 24-26 april, 2018.

Hålltider

15 mars. Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun på www.ehalsokommun.se
27 mars. Juryn utser 5 finalister
5 april Sista dag för juryn att ställa kompletterande frågor
5 – 23 april Juryarbete för att utse vinnare
24 april Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2018 tillkännages under högtidliga former på Vitalis.

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKL, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet

    

Sveriges eHälsokommun 2018

För att ansöka skall kommunen beskriva sitt ehälso- och digitaliseringsarbete genom 57 kryssfrågor och en beskrivning i fri text. Stor vikt läggs vid den fria beskrivningen. Sista ansökningsdag, 15 mars.

Ansök här

Vinnare av Sveriges eHälsokommun 2017: Västerås stad

Motiveringen lyder: ”Med tydligt ledarskap, uttalad målsättning, inkluderande perspektiv och stort engagemang har man lyckats flytta fram positionerna och visa digitaliseringens potential för brukare, anhöriga och medarbetare. En kommun som ingår partnerskap med dem man är till för och som vill vara en stad med människor och teknik i en framgångsrik symbios. En kommun som visat hur digitala lösningar kan bidra till ett bättre liv för människor med kognitiva funktionshinder. En kommun som generöst delat med sig av sina erfarenheter och varit en föregångare, till stor inspiration för många andra. För ett banbrytande, modigt, metodiskt och uthålligt arbete med invånare och medarbetare i fokus – priset till Sveriges eHälsokommun 2017 går till Västerås stad.”