Sveriges eHälsokommun 2024

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet

Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som sker ute i landet. Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

Ansökan har stängt.

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid insatser kring förändrade arbetssätt och stärkt arbetsmiljö. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Anmälan senast 15 april

Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2024. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Lämna en beskrivning i fritext, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Skicka in er ansökan senast den 15 april.

Juryn utser en vinnare

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2024 bestäms av en jury. Juryn består av Patrik Sundström, VD på Inera, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Jonas Vallgårda, utredare Vårdförbundet, Lenita Granlund, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro – Neuroförbundet och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, den 14 maj, 2024.

För mer information kontakta Maria Sterner, [email protected], 0733-818193

I samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet.