Vitalis stipendium

50 000 kr har fått en ny ägare

50 000 kr har fått en ny ägare

 

Under festligheter på Vitalis så tillkännagavs årets vinnare av Vitalis Stipendium

Vinnaren av Vitalis stipendium 2018 har givit röst åt människor med svårigheter i sin kommunikation och bidrar därmed även till lösningen av ett av vårdens stora problem.
Appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass – hjälper en utsatt grupp att bli bärare av sin egen information och på ett enklare och tydligare sätt kommunicera med olika instanser och människor. Resultatet blir självständiga och delaktiga individer och en mer personcentrerad och jämlik vård.

Innovationen är skalbar med stor potential inom många användningsområden och sätter fokus på den mänskliga rättigheten att få göra sin röst hörd!

Vitalis stipendium 2018 går till Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson på Bräcke Diakoni!

Vitalis Stipendium 2018

 

Läs mer om finalbidragen här

Vitalis stipendium 2018 - användarnära innovationer för vård och omsorg

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.

Förutsättningar och allmän info

Förutsättningar Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller landsting/region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt landsting/region.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare

15 ”minutes of fame” Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning: – effekten av den innovativa insatsen – hur innovationen är implementerad i organisationen – möjligheter för nationell spridning av resultatet – hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, landsting, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

Allmän information Stipendiaterna kommer att meddelas under mars 2018. Finalisterna ges möjlighet att göra en kort presentation inom ramen för Vitalis konferensprogram av sitt bidrag för att en jury ska kunna utse en vinnare i respektive kategori. Stipendierna delas ut i samband med Vitalis festmiddag den 25 april 2018 i Göteborg.

Tiden för ansökan har gått ut

Finalisterna bekostar själva ev. hotell och resa till Vitalis, men får ett tredagars konferenskort. Vinnarna får en festbiljett samt hotellövernattning efter festmiddagen. Frågor besvaras av Christer Björkendal, affärsutvecklare Tieto Healthcare & Welfare, +46 (0)104815241, christer.bjorkendal@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235. maria.sterner@svenskamassan.se.

 

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer endast att användas av Svenska Mässan för att administrera ansökningarna.

Läs om framgångarna för förra årets vinnare

Förra årets vinnare >>