Vitalis stipendium

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Healthcare, Welfare & Education Nordic.

Förutsättningar

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt region.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Healthcare, Welfare & Education Nordic.

15 ”minutes of fame”

Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury

En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:
– effekten av den innovativa insatsen
– hur innovationen är implementerad i organisationen
– möjligheter för nationell spridning av resultatet
– hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

Juryn består av:
Hanna Svensson, spetspatient
Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och ehälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
Martin Rydmark, Emeritus Professor of Medical Informatics, Sahlgrenska Akademien
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, SKL
Nasim Bergman Farrokhnia, ordförande eHälsoläkarföreningen
Patric Nilson, Head of SSP Nordic, TietoEVRY

 

Allmän information

Stipendiaterna kommer att meddelas under våren 2021. Finalisterna ges möjlighet att göra en kort presentation inom ramen för Vitalis konferensprogram av sitt bidrag för att en jury ska kunna utse en vinnare i respektive kategori. Stipendiet delas ut i samband med Vitalis kvällsarrangemang.

Ansökan görs via formuläret på denna sida och kan även kompletteras med en kort film som beskriver innovationen. Ange även om en beskrivning/bilaga bifogas ansökan. Då skickar du den till maria.sterner@svenskamassan.se.

Stipendieansökningarna ska vara juryn tillhanda senast 29 mars 2021. Ansökningar enbart via formuläret på denna sida. 

Finalisterna bekostar själva ev. hotell och resa till Vitalis men får ett konferenskort som gäller samtliga dagar. Vinnarna får delta på Vitalis kvällsarrangemang den 19 maj och får en hotellövernattning efter middagen.

Frågor besvaras av Patric Nilson, Head of SSP Nordic, TietoEVRY, tel:+46 (70) 292 5805 mejl: patric.nilson@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235, mejl: maria.sterner@svenskamassan.se.

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer endast att användas av Svenska Mässan för att administrera ansökningarna.

Vitalis stipendium 2020

Vinnare av Vitalis stipendium 2020 blev Måns Lööf, Region Gävleborg.

Läs mer om vinnaren här

Vitalis stipendium 2021

Ansök här