Vitalis stipendium

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Healthcare, Welfare & Education Nordic.

Årets vinnare av Vitalis stipendium 2020 blev Måns Lööf, Region Gävleborg. Stort grattis!

Läs mer

Finalistbidragen:

● Måns Lööf, Region Gävleborg: En app som registrerar och följer upp att patienter tar sin medicin och ger stora vinster för vården.
● Linda Vogt, Aleris Närsjukvård: En transparent och standardiserad journaldokumentation där patienten själv är delaktig.
●  Charlotte Schönqvist, Region Stockholm: Ett digitalt självskattningstest för misstänkt coronasmitta, som avlastat 1177 Vårdguiden.

Läs mer om finalistbidragen

Förutsättningar

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt region.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Healthcare, Welfare & Education Nordic.

15 ”minutes of fame”

Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury

En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:
– effekten av den innovativa insatsen
– hur innovationen är implementerad i organisationen
– möjligheter för nationell spridning av resultatet
– hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

Juryn består av:
Hanna Svensson, spetspatient
Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och ehälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
Martin Rydmark, Emeritus Professor of Medical Informatics, Sahlgrenska Akademien
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, SKL
Therese Sjögren, innovationsledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Patric Nilson, Head of SSP Nordic, TietoEVRY