Vitalis stipendium

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Health & Care Nordic.

Förutsättningar

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendieansökningarna ska vara juryn tillhanda senast den 1 april 2022.

Stipendiesumman är på 60 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt region. Utöver prissumman på 60 000 SEK kommer årets stipendiat/er av Vitalis stipendium erbjudas möjligheten att tillsammans med TietoEVRY genomföra en Discovery kring sin lösning/idé för att ta nästa steg i sin innovationsresa till ett värde av 90 000 SEK. Sammantaget ett prisvärde på 150 000 SEK.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med TietoEVRY, Health & Care Nordic.

Skicka in ansökan här

15 ”minutes of fame”

Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury

En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:
– effekten av den innovativa insatsen
– hur innovationen är implementerad i organisationen
– möjligheter för nationell spridning av resultatet
– hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

Juryn består av:
Hanna Svensson, spetspatient
Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och ehälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
Martin Rydmark, Emeritus Professor of Medical Informatics, Sahlgrenska Akademien
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, SKR
Nasim Bergman Farrokhnia, ordförande eHälsoläkarföreningen
Patric Nilson, Head of Business Development, Health, TietoEVRY

Allmän information

Stipendiaterna kommer att meddelas under våren 2022. Finalisterna ges möjlighet att göra en kort presentation inom ramen för Vitalis konferensprogram av sitt bidrag för att en jury ska kunna utse en vinnare i respektive kategori. Stipendiet delas ut i samband med Vitalis kvällsarrangemang.

Finalisterna bekostar själva ev. hotell och resa till Vitalis men får ett konferenskort som gäller samtliga dagar. Vinnarna får delta på Vitalis kvällsarrangemang den 17 maj och får en hotellövernattning efter middagen.

Frågor besvaras av Patric Nilson, Head of SSP Nordic, TietoEVRY, tel:+46 (70) 292 5805 mejl: patric.nilson@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235, mejl: maria.sterner@svenskamassan.se.

Vitalis stipendium 2021

Vinnare av Vitalis stipendium 2021 blev Anne-Lie Gustafsson, processledare i Försäkringsmedicin i Region Kalmar.

Läs mer om vinnaren här