Vitalis stipendium 2019 – användarnära innovationer för vård och omsorg

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.

Region Dalarna och Astmakollen vinnare av Vitalis Stipendium 2019

Läs juryns motivering nedan:

Vinnaren av Vitalis stipendium 2019 är ett skolexempel på verksamhetsnära utveckling och innovation. På bara 6 månader har man utvecklat Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för patienter med astma, och lyckats implementera det på alla vårdcentraler i Region Dalarna.

Projektet visar att ingenting är omöjligt och har under hela processen fått ett starkt stöd från omgivande organisationer som avsatt tid och resurser.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Astmakollen har på kort tid lett till förbättrad astmakontroll, bättre följsamhet och tryggare patienter som mår bättre.

För ett engagerat, modigt och målinriktat arbete;
Vitalis stipendium 2019 går till Marie Persson och Maria Boström från Region Dalarna!


Marie Persson och Maria Boström, årets vinnare av Vitalis stipendium. På bilden är även Björn Olars, specialist för tjänsten, med. 

Årets finalister!

Dessa tre får presentera sina bidrag på Vitalis den 22 maj där stipendiejuryn utser den slutliga vinnaren:

Lunds universitet och Region Skåne – för sitt verktyg som ger såväl patient som vårdpersonal bättre förståelse kring samband mellan blodtrycksnivån och det dagliga livet, vilket kan leda till en bättre behandling av högt blodtryck.

Region Dalarna – med Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för vuxna patienter med astma inom primärvården i Ludvika.

Regionalt Cancercentrum väst – med sin lösning att med hjälp av ett VR-verktyg och en mobilapplikation förmedla information om strålbehandling vid cancersjukdom, med syfte att förbättra behandlingsresultat och korta ner väntetider för patienterna.

Förutsättningar

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt region.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare

15 ”minutes of fame”

Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din/er innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

Stipendiejury

En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:
– effekten av den innovativa insatsen
– hur innovationen är implementerad i organisationen
– möjligheter för nationell spridning av resultatet
– hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

Juryn består av:
Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL
David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet
Martin Rydmark, Emeritus Professor of Medical Informatics, Sahlgrenska Akademien
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, SKL
Therese Sjögren, innovationsledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Allmän information

Stipendiaterna kommer att meddelas under april 2019. Finalisterna ges möjlighet att göra en kort presentation inom ramen för Vitalis konferensprogram av sitt bidrag för att en jury ska kunna utse en vinnare i respektive kategori. Stipendierna delas ut i samband med Vitalis 2019 i Göteborg.

Ansökan görs via formulär på Vitalis hemsida och kan även kompletteras med en kort film som beskriver innovationen. Ange även om en beskrivning/bilaga bifogas ansökan. Då skickar du den till maria.sterner@svenskamassan.se.

Stipendieansökningarna ska vara juryn tillhanda senast den 12 april 2019. Ansökningar enbart via formuläret på denna sida.

Finalisterna bekostar själva ev. hotell och resa till Vitalis, men får ett tredagars konferenskort. Vinnarna får en festbiljett samt hotellövernattning efter festmiddagen.

Frågor besvaras av Suzana Johansson, Head of Marketing & Communication, Tieto Healthcare, Welfare & Education Nordic, +46 (0) 709 50 37 37, suzana.johansson@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235. maria.sterner@svenskamassan.se.

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer endast att användas av Svenska Mässan för att administrera ansökningarna.