Vitalis stipendium

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

- Användarnära innovationer för vård och omsorg.

Vinnaren av Vitalis stipendium 2022 har korats – grattis Elin Hedbrandh!

Juryns motivering:
Vinnaren av Vitalis Stipendium 2022 har utifrån ett verkligt behov skapat en lösning för att förbättra upplevelsen på barnakuten. På ett pedagogiskt och transparant sätt visualiseras väntetid och prioriteringar i realtid, vilket leder till minskad oro och gör väntetiden lättare att förstå. Genom ett framgångsrikt samarbete mellan personal, patienter, innovations- och IT-organisation har man löst tekniska och kreativa utmaningar, till nytta för såväl patienter som personal.
Intresset är stort och flera andra akutmottagningar har redan påbörjat implementering av lösningen.

För en innovation som skapar lugn i en orolig situation och som frigör tid för en bättre patientresa; Vitalis stipendium 2022 går till Elin Hedbrandh på Sös Innovation, Södersjukhuset i Stockholm.

Läs mer om prisutdelningen här

Filmer från årets finalister:

Skellefteå kommun

Sös Innovation, Södersjukhuset

Smärthjälpen Sverige

Om Vitalis Stipendium
Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care.

Stipendiesumman är på 60 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt region. Utöver prissumman på 60 000 SEK kommer årets stipendiat/er av Vitalis stipendium erbjudas möjligheten att tillsammans med Tietoevry genomföra en Discovery kring sin lösning/idé för att ta nästa steg i sin innovationsresa till ett värde av 90 000 SEK. Sammantaget ett prisvärde på 150 000 SEK.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark och har instiftats av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care.

Stipendiejury
En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från vård- & omsorgsarbete, direkt eller indirekt. Resultatet från allmänhetens röstning vägs i in Juryns bedömning. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för juryns bedömning:

  • Effekten av den innovativa insatsen
  • Hur innovationen är implementerad i organisationen
  • Möjligheter för nationell spridning av resultatet
  • Hur innovationen gagnar individen, (vårdtagare, brukare, patient, anhörig), personalen inom kommun, region och/eller ekonomin hos dessa huvudmän.

 

Juryn består av:

  • Hanna Svensson, spetspatient
  • Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och ehälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
  • Martin Rydmark, Emeritus Professor of Medical Informatics, Sahlgrenska Akademien
  • Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, SKR
  • Nasim Bergman Farrokhnia, ordförande eHälsoläkarföreningen
  • Patric Nilson, Head of Business Development, Health, Tietoevry

 

Frågor besvaras av Patric Nilson, Head of SSP Nordic, Tietoevry, tel:+46 (70) 292 5805 mejl: patric.nilson@tietoevry.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8235, mejl: maria.sterner@svenskamassan.se