Digitala kurser om openEHR

För andra året i rad finns det möjlighet för dig som konferensdelegat på Vitalis att anmäla dig till digitala kurser om openEHR.

För andra året i rad finns det möjlighet för dig som konferensdelegat på Vitalis att anmäla dig till digitala kurser om openEHR.

Du som konferensdelegat på Vitalis har möjlighet att välja mellan tre kurser för att fördjupa din förståelse av openEHR. Den digitala eLearning-plattformen öppnar 2 veckor innan Vitalis och kommer att vara tillgänglig i 6 månader. Deltagarna lär sig i sin egen takt, men har också möjlighet att ställa frågor till kursledarna och diskutera med varandra.

Kurserna hålls på engelska och anmälan sker när du registrerar dig till Vitalis konferens.

The openEHR Awareness course

The openEHR Awareness course är avsedd för alla roller och kräver ingen tidigare kännedom om openEHR. Här kommer du att få insikt i den internationella openEHR-datamodellen och hur den kan användas som grund för elektroniska hälso- och sjukvårdsjournaler.

Pris: 7,700 sek, ex. moms

Mer om kursen

Introduction to openEHR Clinical Modelling Course

Introduction to openEHR Clinical Modelling Course ger dig en grundlig förståelse för openEHR:s kliniska modelleringsmetodik och de viktigaste verktygen som används för att utveckla openEHR-datamodeller.

Pris: 7,700 sek, ex. moms

Mer om kursen

Advanced openEHR Clinical Modelling

Advanced openEHR Clinical Modelling ger dig en djupare inblick i openEHR:s kliniska modellering. Kursen bygger på ett exempel-användningsfall och guidar dig steg för steg genom modelleringsprocessen, illustrerat med praktiska övningar.

Pris: 11,900 sek, ex. moms

Mer om kursen