Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

25-27 augusti 2020 på Svenska Mässan

25-27 augusti 2020 på Svenska Mässan

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Vi har Nordens mest omfattande konferensprogram med över 300 seminarier. Här får du överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen. Varmt välkommen 25-27 augusti 2020!

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer naturligtvis våra myndigheters rekommendationer och regler med anledning av coronaviruset.

Läs mer

Medlemmar i

Programrådet

Spårbeskrivningar

Få en översikt av spåren i programmet

Konferensprogram

Över 300 seminarier

Föreläsare