Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Seminarierna ger även verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Vi har Sveriges mest omfattande eHälsokonferensprogram med överblick och fördjupning inom kommunal eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Välkommen den 21-23 maj 2019!

MTF – Pre-conference den 20 maj

Läs mer och registrera dig här >>

 

Se årets

Konferensprogram

MTF

Pre-conference

Den 20 maj

Medlemmar i

Programrådet 2019

Se årets

Konferensteman

Kommande Vitalis:

21-23 maj 2019
5-7 maj 2020