Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker. Välkommen att delta på Nordens ledande eHälsomöte den 23-25 maj 2023 på Svenska Mässan.

Vitalis 2022:

Program

Konferensämnen

Aktuella ämnen för Vitalis 2022

Konferensspår

Få en överblick över spåren på Vitalis konferens 2022

Registrera dig till:

Konferensen 2022

Läs mässtidningen för Vitalis 2022

Digital mässtidning 2022

Vitalis Main Partners

                            

                          

Vitalis Sponsor

Media Partner

Samarbetspartners

       

652_vp06-gbg-stad          656_vp10-nordic_medtest

        Sciety logo                    

              

                 

                        

Partner organisations

Business Region Göteborg, Inera, IT-universitetet Göteborg, eHälsomyndigheten, Göteborgs Stad, MedTech West, Sahlgrenska akademien, Sahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för StandarderSveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Vinnova och Vårdförbundet