Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Vitalis 2023 inleds med en Opening Keynote den 22 maj för dem med konferensbiljett, konferensprogrammet och utställningen startar den 23-25 maj. Välkommen till Svenska Mässan i Göteborg.


I år samarrangeras Vitalis med Medical Infomatics Europe (MIE) som går parallellt på Svenska Mässan. Ett konferenskort till Vitalis ger tillgång även till MIE och vice versa.

Läs mer om MIE på deras hemsida »

Vitalis 2023

Program

Konferensämnen

Aktuella ämnen för Vitalis 2023

Konferensspår

Få en överblick över spåren på Vitalis konferens

Läs mässtidningen för Vitalis 2022

Digital mässtidning 2022

Vitalis Main Partners

                 

            

 

Media Partner

     

 

International Broadcasting Partner

 

Samarbetspartners

             652_vp06-gbg-stad

            

          656_vp10-nordic_medtest

                  Sciety logo  

            

 

Partner organisations

Business Region Göteborg, IneraeHälsomyndigheten, MedTech WestSahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för StandarderSveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet