Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Nästa Vitalis arrangeras 17-19 maj 2022 på Svenska Mässan + online.

Nästa Vitalis arrangeras 17-19 maj 2022 på Svenska Mässan + online.

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker. Välkommen att delta på Nordens ledande eHälsomöte den 17-19 maj 2022 på Svenska Mässan + online.

Programmet 2021

Programmet för Vitalis konferens 2022 släpps i mars 2022.

Konferensämnen

Aktuella ämnen för Vitalis 2022.

Konferensspår

Få en överblick över spåren på Vitalis konferens 2022.

Registrera dig till:

Konferensen 2022

Vitalis Main Partners

                   

Media Partner

Samarbetspartners

       

652_vp06-gbg-stad       655_vp09-oslo_medtech 656_vp10-nordic_medtest

      Sciety logo            

          

              

                    

Partner organisations

Business Region Göteborg, Inera, IT-universitetet Göteborg, eHälsomyndigheten, Göteborgs Stad, MedTech West, Sahlgrenska akademien, Sahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för StandarderSveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Vinnova och Vårdförbundet