Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

25-26 augusti 2020 på Svenska Mässan

25-26 augusti 2020 på Svenska Mässan

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Vi har Nordens mest omfattande konferensprogram med över 300 seminarier. Här får du överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Vitalis 2020 blir en digital konferens där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras. Ta del av livesända panelsamtal och keynote-presentationer samt förinspelade föreläsningar. Välkommen 25-26 augusti!

Medlemmar i

Programrådet

Spårbeskrivningar

Få en översikt av spåren i programmet

Konferensprogram

Över 300 seminarier

Föreläsare