Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Välkommen till Vitalis den 18-20 maj 2021 – en hybridkonferens och digital utställning.

Välkommen till Vitalis den 18-20 maj 2021 – en hybridkonferens och digital utställning.

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker. Välkommen till Vitalis den 18-20 maj 2021 – en hybridkonferens och digital utställning.

Vi har Nordens mest omfattande konferensprogram med över 300 seminarier. Här får du överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Upptäck

Programmet

Spårbeskrivningar

En översikt av konferensspåren

Registrera dig till

Konferensen

Digital

utställning

Vitalis Main Partners

                  

                          

Vitalis Sponsor

Samarbetspartners

     

652_vp06-gbg-stad       655_vp09-oslo_medtech 656_vp10-nordic_medtest

      Sciety logo            

          

                

                

Media Partner

Partner Organisations

Business Region Göteborg, Inera, IT-universitetet Göteborg, eHälsomyndigheten, Göteborgs Stad, MedTech West, Sahlgrenska akademien, Sahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för Standarder, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeföreningLäkemedelsverketVinnova och Vårdförbundet