Vitalis är kompetensutveckling – Nordens mest omfattande eHälsokonferensprogram

Konferensprogrammet 2020 är under uppbyggnad. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få en notis om när det är klart!

Konferensprogrammet 2020 är under uppbyggnad. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få en notis om när det är klart!

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Vi har Nordens mest omfattande konferensprogram med drygt 400 seminarier. Här får du överblick och fördjupning inom kommunal eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

Välkommen den 5-7 maj 2020!

2020 års

Konferensteman

Medlemmar i

Programrådet

Konferensprogram

Föreläsare