Konferensämnen Vitalis 2024

Aktuella ämnen

 • Framtidens omsorg och vård
 • Hälsotjänster
 • Beslutsstöd
 • Kvalitet och Kunskapsstyrning
 • Digitala hjälpmedel
 • Kommunal eHälsa
 • Socialtjänst
 • Välfärdsteknologi
 • Äldreomsorg
 • AI
 • Teknik
 • Patientsäkerhet
 • Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
 • Vårdtjänster
 • Vård på distans
 • Vård i hemmet
 • Invånare/Patientbehov
 • Säkerhet
 • Förändringsledning
 • Införande
 • Egenvård och egendiagnostik
 • Medical Imaging
 • Precisionsmedicin
 • Krisberedskap
 • Rehabilitering och habilitering
 • Psykisk ohälsa
 • Life Science
 • Annat, eHälsa