Masterclass

- En grundläggande eHälsoutbildning som ingår när du registrerar dig till Vitalis

- En grundläggande eHälsoutbildning som ingår när du registrerar dig till Vitalis

masterclass_apple

Masterclass en grundläggande eHälsoutbildning. Kursplanen är framtagen i samverkan med bl.a. e-Hälsomyndigheten, SKR, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker. Efter utbildningen tilldelas du ett utbildningsbevis. Utbildningen är enbart möjlig genom fysiskt deltagande på Svenska Mässan.

eHälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård. Masterclass arrangeras för sjunde året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Hur anmäler jag mig?
Masterclass ingår när du registrerar dig till konferensen med begränsat antal platser. Full närvaro under hela dagen är obligatorisk.

Program 2024
Programmet är indelat i tre olika block:

  • Block 1 E-hälsa – en internationell utblick och en nationell inblick
  • Block 2 Etik, Juridik och Cybersäkerhet
  • Block 3 Hälsodata och interoperabilitet – hur ska systemen prata med varandra?
  • Avslutning med framtidsspaning

Hela programmet 2024

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom eHälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som regioner. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:

  •  Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
  • Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
  • It-relaterade funktioner
  • Leverantörer

I samverkan med:

      vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601