Träffa Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR och Inera på Mötesplats e-hälsa, B06:12

Kom och diskutera digitalisering av välfärden med våra experter inom området. Då får du också reda på vem som gör vad när det gäller e-hälsa i Sverige. Vi är fem organisationer som delar monter på Vitalis. På mötesplats e-hälsa kan du träffa Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR och Inera. Vi arbetar alla med att ta oss an framtidens utmaningar inom välfärden.
 
Varför väljer ni att medverka på Vitalis 2024?
Våra organisationer deltar på Vitalis för att det är den största konferensen inom området e-hälsa där både kommuner, regioner, staten, privata aktörer och akademin deltar för att diskutera digitaliseringens möjligheter samt utbyta erfarenheter och hitta samarbeten.
 
I våra respektive roller behöver vi leverera ändamålsenliga lösningar och det kräver såklart dialog och samarbeten med andra aktörer för att exempelvis säkerställa att vi levererar system, informationsstrukturer, begrepp och kodverk som är funktionella. Många av dessa aktörer kan man träffa på Vitalis.
 
Varför ställer ni ut tillsammans?
Det finns inte en enskild aktör som ensam kan lösa utmaningarna inom e-hälsoområdet. För oss är det därför självklart att verka tillsammans för att bidra med nytta för välfärden. Erfarenheten från tidigare år visar att vår gemensamma monter är en naturlig och uppskattad mötesplats för experter och kontaktpersoner i hela sektorn.
 
Händer det något spännande vid er plats i utställningen?
Vi bidrar alla till konferensprogrammet och håller i ett stort antal seminarier. I montern tycker vi därför att det är viktigt att fokusera på möten, svara på frågor och samtala över en kopp kaffe med varandra inom organisationerna men framför allt med våra besökare.
 
Vad är er bästa erfarenhet eller minne från förra gången ni ställde ut på Vitalis?
Alla intressanta möten, dialoger och den direkta återkopplingen vi kan få när vi möter våra besökare.
 
Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?
Till följd av den demografiska utvecklingen ser vi ett ökat behov av vård och omsorg i kombination med brist på personal eftersom andelen personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Mer ska göras av färre. Samtidigt har mängden information och kunskap ökat och det kan vara svårt att hitta rätt information i rätt tid. Patienters rörlighet har också ökat, både geografiskt och mellan vårdnivåer och kraven på att informationen ska följa patienten har ökat. Det är därför viktigt att utveckla tekniska lösningar som kan avlasta personalen och frigöra mer tid för det patientnära arbetet.
 
Genom att verka för bra förutsättningar för lösningar som möter behoven, till exempel en god digital infrastruktur och tydlig standardisering för hälsodata vill vi bidra till att rätt information ska finnas lätt tillgänglig i varje vård- eller patientsituation.