En orolig omvärld och en tuff ekonomi gör Vitalis-konferensen än mer relevant

Med drygt 350 högintressanta programpunkter är Vitalis-konferensen årets största kunskapsevent för framtidens omsorg och sjukvård.
– Det händer extremt mycket just nu, inte minst kring AI-lösningar och datadriven vård. Årets konferens är ett måste för den som vill komma ett steg vidare, säger Hans Almvide, konferensansvarig på Vitalis.

 
Till Vitalis konferensprogram »
 
Idag, 5 mars, presenteras konferensprogrammet för Vitalis 2024, Nordens ledande mötesplats kring eHälsa.
Under tre dagar, 14–16 maj, genomförs över 350 programpunkter i parallella spår, totalt över 200 timmar konferens och ett 15-tal fördjupande workshops.

 

Programmet drar igång redan på måndag 13 maj med en Opening Keynote i samarbete med GCPCC, den globala konferensen kring personcentrerad vård som arrangeras i anslutning till Vitalis.
Eric Sutherland, hälsoekonom på OECD, och Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska Akademin, är huvudtalare.
– Där gör vi en utblick från båda konferensernas perspektiv, för att öka det gemensamma lärandet, säger Hans Almvide.
Efter föreläsningarna bjuder Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen in till ett välkomstmingel.

 

Dagen därpå, tisdag 14 maj, sker den officiella invigningen av Vitalis, med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Rachel de Basso, ordförande i SKR’s sjukvårdsdelegation som keynotes. Här medverkar även Johan Kaarme, chef för vård- och omsorgsavdelningen på SKR och Gunilla Nordlöf, generaldirektör på E-hälsomyndigheten. Moderator är Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering på Vårdföretagarna.
– Det blir ett framåtblickande samtal. Jag tror att bland annat det oroliga omvärldsläget och beredskapsfrågan hamnar i fokus, säger Hans Almvide.

 

Överhuvudtaget sätts mycket ljus på beredskap och cybersäkerhet under konferensen. Aktuell är också frågan kring vem som ska ansvara för framtidens hälso- och sjukvård och den nationella digitala infrastrukturen för vård och omsorg.
– Digitaliseringen har pågått länge och nu nått en mognad där allt fler yrkesgrupper börjar fråga sig: hur vi får verklig nytta av all den digitalisering vi gjort? Hur ska vi tänka framåt för att det ska bli ännu bättre?

 

Mot den bakgrunden får den snabba utvecklingen av AI och datadriven vård, omsorg och socialtjänst stort utrymme alla dagar under konferensen.
Ett exempel är heldagsspåret kring kunskapsläget inom triagering, som riktar sig direkt till läkare och sjuksköterskor. Motsvarande spår finns för socialtjänstens utveckling.
– Det här är högintressanta frågor för både kommuner och regioner. Vi kommer att ha riktat innehåll till såväl sjukvård, omsorg som socialtjänst – både på verksamhetsnivå och strategisk nivå, förklarar Hans.

 

Helt nytt i årets Vitalis-program är ett fokusspår kring sjukvård i hemmet, arrangerat av Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Trenden är tydlig: alltmer vård flyttar hem och flera stora sjukhus arbetar redan idag med att hjälpa patienter i deras hemmiljö.
– Det här är en viktig del av omställningen av sjukvården till nära vård.
Skillnaden är att man nu kan erbjuda sjukhusvård i hemmet 24/7 och att hela ansvaret tas av den klinik teamet utgår från, säger Hans Almvide.
Sjukhuschefen Boubou Hallberg medverkar i spåret och inbjuden keynote-talare är professor Daniel Lasserson från brittiska NHS.

 

De ekonomiska svårigheterna för regioner och kommuner accentuerar vikten av att bättre använda digitaliseringens möjligheter, menar Hans:
– Av det stora intresset för årets Vitalis ser vi att alltfler inser vikten av att använda den data som samlas in. AI kan hjälpa till och lägga schema, ta fram underlag för diagnoser, hitta cancer snabbare.
Han menar att det krävs engagemang och kunskap på alla beslutsnivåer, från politiker till kliniker och alla däremellan, som strateger och tekniker.
– För att få en uppfattning om hur allt det nya fungerar, hur det ska styras måste man vara med och uppdatera sig. Man måste helt enkelt aktivt ta del av kunskapsläget, möjligheter och erfarenhetsåterkopplingar.
– Det tycker jag man gör bäst på Vitalis, den absolut viktigaste mötesplatsen för det här samtalet.

 


 

Vitalis konferens har fokus på de stora framtidsfrågorna inom hälsa, vård och omsorg. Världsledande expertis och forskning varvas med kunskapsöverföring och framgångsrika exempel som inspirerar och driver nödvändig utveckling mot framtidens hälso- och sjukvård.
 
Till konferensprogrammet