Klart för final: vem tar hem Vitalis stipendium 2024?

Nu ska det avgöras. Tre bidrag från Kalix, Jönköping och Skåne gör upp i årets final av Vitalis-stipendiet:

  • AI-baserad språkmodell för epikriser – minskar tid för administration.
  • Sömlös vård – effektivt arbetssätt för nära och personcentrerad vård.
  • Gemensamt Eko-system för socialtjänsten – 14 kommuner samverkar.

 

Vitalis stipendium delas årligen ut till personal inom vård och omsorg och är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark. Stipendiet, som instiftats av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care, uppmärksammar initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle.

Stipendiejuryn har utsett de tre finalisterna som presenterar sina bidrag i var sitt videoklipp som just nu sprids i Vitalis kanaler, där publiken kan rösta på sin favorit.

Årets finalister är Robert Dahlbäck, Region Skåne, Pierre Cherfan, Region Jönköpings län, och Anna-Lena Andersson, Kalix kommun.

Upplösningen av finalen, där vinnaren får motta sitt pris, sker tisdag 14 maj på Vitalis, Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg på Svenska Mässan i Göteborg. Utöver stipendiesumman på 60 000 kr får årets stipendiat dedikerad hjälp från Tietoevry Care för att ta nästa steg i sin innovationsresa.

 

Läs mer om 2024 års finalbidrag nedan

 

Finalbidrag 1: AI-baserad vårddokumentation frigör tid för läkare

Svenska läkare lägger cirka 40% av sin tid på administration. Att skapa epikriser, som sammanfattar varje vårdtillfälle, är en sådan tidskrävande uppgift. Lösningen kan vara generativa språkmodeller, direkt på sjukhusets nätverk, som automatiskt skapar epikriser och som nu prövas i Region Skåne.

– Modellen, som liknar ChatGPT, är fantastisk på att sammanfatta text och är verkligen något som behövs, säger Robert Dahlbäck på kirurgen i Malmö, SUS Skåne.

– Istället för att jag som läkare ska diktera vad som gjorts och vad som gäller vid utskrivning sker det helt automatiskt. En sammanfattning visas och godkänns av läkaren, som därigenom får mer tid för patienterna.

En beräkning av forskargruppen visar att kirurger skulle spara in tolv procent av sin arbetstid om modellen införs generellt.

– Tid som då kan läggas på det läkare är utbildade till: att operera mer och träffa patienter oftare. Dessutom får vi en högre och jämnare kvalitet på epikriserna, menar Robert, som är förväntansfull inför finalen på Vitalis:

– Vi är glada för uppmärksamheten och hoppas att fler tar efter vår modell.

 

Finalbidrag 2: Enkla kontaktvägar ger snabb hjälp och säker vård

Med modellen “Sömlös vård” skapar Region Jönköpings län nya och enklare kontaktvägar mellan primärvård och specialiserad vård. Den bygger på fyra spår för samverkan – akutspår, halvakut spår, multidisciplinära konferenser, tillgänglig primärvård – där de olika vårdnivåerna kan nå varandra, beroende av situation och behov.

En av initiativtagarna, överläkaren Pierre Cherfan, menar att den tekniska lösningen med en ny digital matris har varit avgörande:

– För oss var det viktigt att det måste vara enkelt att hitta och följa rutinen – och den måste vara visualiserbar. Då krävs en tydlig digital matris som man inte ska behöva gå vilse i. Enkelheten gör att den blir applicerbar överallt.

Modellen, som infördes hösten 2022, ger snabbare tillgång till gemensamma kompetenser och ska säkerställa rätt vård, i rätt tid och på rätt plats.

– Jag har jobbat i regionen i 29 år och har aldrig varit med om att vi fått så positiv feedback, såväl från professionen som patienterna. Vi ser att vården blir både snabbare och säkrare, säger Pierre.

– Att gå till final på Vitalis är ett erkännande. Jätteroligt, verkligen! Men det viktigaste är att budskapet sprids över landet, patienterna tycker det är självklart att vi ska samarbeta så här.

 

Finalbidrag 3: Innovativt Eko-system för samverkan inom socialtjänsten

Alltsedan 2017 har 14 kommuner i Norrbotten drivit ett digitaliseringsprojekt för att bana väg för ökad samverkan inom socialtjänsten. Idag har hälften av kommunerna implementerat det gemensamma IT-systemet, till sommaren ska samtliga 14 ha infört det. Syftet är att samarbeta för en hållbar välfärd i länet och för gemensamma satsningar inom kommunal vård och omsorg.

– Det nya Eko-systemet innebär att vi digitalt kan använda ett gemensamt verksamhetssystem, vilket är grundläggande för ett effektivt samarbete. Och det gör det möjligt att hjälpa varandra på ett helt nytt sätt, säger Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun.

– En annan och oväntad effekt är den unika närhet vi har fått mellan våra kommuner, det är det mest fantastiska resultatet! Vi tänker mycket gemensamt nu, till exempel kring komplexa “sällanärenden”, myndighetsutövning, LVU och omställningen till ny socialtjänstlag.

Systemet upphandlas och driftas av länets E-nämnd.

– Det ger stora fördelar, ökad effektivitet och en gemensam support, istället för 14 olika, säger Anna-Lena som nu ser fram emot resan till Göteborg:

– Eftersom vi lagt ned många års arbete på detta är det väldigt roligt att vara nominerad som finalist till Vitalis stipendium. Nu går vi för vinst, såklart!

 

Läs mer och rösta