Hälsodata nyckeln till precisionshälsa

Annons | Hälsodata är på allas läppar inom vården nu när EU tar beslut om en framtida infrastruktur, standarder och patientsäkerhet. För läkemedelsbolaget Takeda är en modern infrastruktur för hälsodata avgörande då det är nyckeln till forskning, diagnos, behandling och uppföljning av bland annat sällsynta hälsotillstånd, något som ungefär en halv miljon personer lever med i Sverige idag.

 

Data blir en allt viktigare resurs i den snabba samhällsutvecklingen på grund av digitalisering och AI. Det gäller inte minst inom vården, där vi genom precisionsmedicin framöver kan skräddarsy diagnoser och behandlingar baserat på varje persons unika förutsättningar som genetisk profil och specifika biomarkörer. Tidigare stora patientgrupper där alla behandlades lika håller nu på att delas upp i mindre grupper där omhändertagandet kommer att skilja sig åt.

 

– I omställningen till precisionshälsa spelar hälsodata en avgörande roll. Vi behöver nya sätt att generera data, en infrastruktur som gör den tillgänglig och digitala lösningar som ger patienter möjlighet för att samla in, dela och agera baserande på data, säger Silvia Bäckström, Nordic Head of Data, Digital & Technology Takeda.

 

Bred användning av hälsodata har vinningar för både individen och samhället.

 

– Med kvalitativa hälsodata kan vi i större utsträckning ge rätt insatser till varje enskild person i rätt tid, eller ännu hellre kunna förbygga vissa tillstånd, säger Anna Jonasson, Head of Access and Policy på Takeda.

 

Hälsodata och digitala lösningar är dessutom avgörande för forskning och innovation och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation.

 

– Sverige har goda möjligheter att leda denna utveckling, gärna tillsammans med de nordiska grannländerna, och bör vara ledande för att bibehålla regionens konkurrenskraft. Det finns ett gemensamt intresse för alla och det går att göra, säger Silvia Bäckström, och fortsätter:

 

– För att säkerställa data som kan skapa en positiv effekt även för små patientgrupper krävs det att den standardiseras och sammanförs internationellt.

 

Silvia Bäckström, Nordic Head of Data, Digital & Technology och Anna Jonasson, Head of Access and Policy på Takeda.

 

Viktigt att höja statusen för RWD

Insamlande av så kallad Real World Data (RWD), det vill säga hälsodata som samlas in från människors vardag, kommer att få ökande betydelse när vi följer patienter och deras förlopp över tid. Denna typ av hälsodata skiljer sig från den data som genereras i traditionella studier, där studiemiljön är kontrollerad och studiedeltagare ofta följs upp av forskningssköterskor.

 

– Genom kvalitativ RWD kan vi bättre förstå hur behandlingseffekter ser ut när patienten befinner sig i sin verkliga miljö. Att samla in hälsodata vetenskapligt på det här sättet kommer att vara ett viktigt komplement till kliniska studiern, vilka är svårare att genomföra ju mindre patientgrupperna är, säger Anna Jonasson.

 

Men det finns en viktig barriär som behöver överkommas,

 

– Vi ser idag att lagstiftningen utgör ett hinder. Sverige behöver se till att forskande läkemedelsbolag får tillgång till sekundäranvändning av hälsodata för att exempelvis kunna följa behandlingseffekter. Regeringen behöver nu skapa förutsättningar för att vi får det på ett sätt som samtidigt värnar om patientens integritet.

 

 

Allt måste hänga ihop

Takeda driver ett antal projekt i partnerskap mellan det offentliga och privata, där ett särskilt fokus läggs på generering och tillämpning av hälsodata genom digitala hälsolösningar.

 

Ett exempel är samarbetet med Neuro Event Labs: Nelli® systemet är en ljud- och videostream av patienter antingen från sjukhuset eller från deras eget hem. Genom att använda maskininlärningsalgoritmer översätts detta till biomarkörer och signaler. Detta ger läkarna data som kan användas för att diagnostisera, att bedöma behandlingens effekt och göra eventuella justeringar.

 

Andra samarbetsprojekt drivs inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och ADHD, där patientrapporterad hälsodata registrerad via appar i patienternas hemmiljö gör att man kan följa tillstånden över tid och individanpassa vårdinsatser.

 

Silvia avslutar med att lyfta vikten av att alla dessa projekt måste fungera ihop med existerande system:

 

– Vården och patienterna behöver inte fler projekt som genererar stand-alonelösningar, utan sätt att samla in hälsodata på ett vetenskapligt och standardiserat sätt som kan komplettera omställningen till precisionshälsa.

 

 

Fakta/Takeda

+ Takeda är ett internationellt läkemedelsbolag med en 240-årig historia som familjeägt, japanskt företag. I Sverige etablerades företaget för drygt 50 år sedan.

 

+ Verksamheten är fokuserad på att forska fram, utveckla, tillverka och tillgängliggöra innovativa läkemedel inom sällsynta hälsotillstånd, gastroenterologi, centrala nervsystemet, cancer samt blodplasmabaserade terapier och vacciner.

 

Om Takeda