Intelligent Hospital Pavilion

Visa upp era lösningar i uppkopplade vårdmiljöer

Visa upp era lösningar i uppkopplade vårdmiljöer

Intelligent Hospital Pavilion (IHP) visar uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum, som ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om de många tekniska och innovativa lösningar som används i en klinisk vårdmiljö. Om denna innovativa teknik används på rätt sätt kan den ha en enormt positiv inverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet och dessutom bidra till minskade driftskostnader.

Du som besökare kommer via guidade turer, vilka sker en gång varje kvart, få en presentation av olika möjligheter att leverera realtidsdata från patientens rum/sängplats till läkarens utrustning och därmed ge vårdgivarna aktuell och tillförlitlig information om patienter och processer. Målgruppen är exempelvis kliniker, beslutsfattare och upphandlare.

Förutom guidade turer kommer det också arrangeras ett scenprogram med presentationer. Se programmet från 2017 här >

Medverkande företag 2017


ArjoHuntleigh AB
Borda Technology
Cambio Healthcare Systems AB
Evry Healthcare Solutions AB
Extreme Networks
Hewlett-Packard Enterprise AB
Philips AB
Stanley Security AB

Intelligent Hospital Pavilion arrangeras i samarbete med IHA, Intelligent Health Association, som har mångårig erfarenhet av liknande arrangemang, bla på HIMSS.

Vill du visa din lösning i paviljongen?
Som deltagare i Intelligent Hospital Pavilion har du möjlighet att visa upp ditt företags produkter och tjänster för hälso- och sjukvården genom att integrera dina lösningar i en akutmottagnings- eller patientrumsmiljö.

Du har också möjlighet att bidra med information om din produkt/tjänst i manuset för den guidade rundturen där besökarna får se hur dina produkter och tjänster används i sjukhusmiljön.

Intelligent Hospital Pavilion var en succé på Vitalis 2017, ta chansen att vara en del av denna nya, innovativa attraktion! Det är ett utmärkt tillfälle att skapa medvetenhet och lansera produkter och tjänster på marknaden, träffa nya potentiella kunder och bygga relationer med befintliga kunder.

För anmälan och/eller mer information, kontakta Håkan Arenvid, 031-708 8649 eller Maria Sterner, 031-708 8235.

Så här tycker några av de medverkande företagen

Stefan Blomén, försäljningschef på Ascom i Sverige:

“Jag blev väldigt glad när jag såg att Vitalis skulle göra den här satsningen. Ascom medverkade i samma initiativ på HIMSS i Las Vegas tidigare i år och vi fick mycket bra respons där.

Mobile workflow är vår mission. Idag accepterar beställarsidan inte åtta olika system, man måste tänka i flöden för att klara framtida utmaningar.

Vi jobbar med systemintegration, samlar in all information (patientövervakning, analyser, signaler, larm, etc) prioriterar den och ser till att den kommer till rätt person på rätt avdelning och knyter ihop allt i smarta mobila enheter. Vi ser ett jättestort värde i att kunna visa hur det här hänger ihop på Vitalis.”

Hans Jacob Moe, kommunikationschef, Cerner Norden

“Vi vill visa den svenska marknaden hur ett av världens främsta hälsosystem har ökat kvaliteten och patientsäkerheten genom att utnyttja teknologi i vården. IHP på Vitalis är ett utmärkt tillfälle att göra just det.

Framförallt handlar det om att koppla medicintekniska data direkt till patientjournalen, vilket ger en bättre vård och förenklar läkarnas och sjuksköterskornas arbete.

Men även om att binda samman patientjournaler med ekonomi- och driftsystem, om att länka samman primärvård med specialistvård och om att ta in välfärdsteknologi i journalsystemen.

Det här är system och teknologi som redan är implementerad på flera ställen i USA och Europa. De nordiska länderna var tidigt ute med elektronisk patientjournal men har de sista åren hamnat på efterkälken.

Vi ser att Sverige har alla förutsättningar och en stor potential att bli ledande inom eHälsa om tillgänglig teknologi tas i bruk.”

Sebastian Baar, marknadsföringsansvarig, BEST Teleprodukter:

“IHP ger en unik möjlighet att visa vårt helhetskoncept inom vårdkommunikation i en uppkopplad vårdmiljö.

Genom att integrera alla våra lösningar i en realistisk patientrumsmiljö kan vi på ett lättbegripligt sätt visa upp alla våra tekniska och innovativa satsningar inom både hård- och mjukvara.

Besökarna får en omedelbar insikt om hur produkterna används och vilka förbättringar de medför. Man ser direkt vilka vinster verksamheten kan göra inom effektivisering och kostnader.

Tillsammans med de guidade turerna tror vi IHP är ett mycket bra forum för att sprida kunskap och framtidstänk inom vården, och det vill vi självklart hjälpa till med.”