Intelligent Hospital Pavilion

Upplev lösningar i uppkopplade vårdmiljöer

Upplev lösningar i uppkopplade vårdmiljöer

Intelligent Hospital Pavilion (IHP) visar upp framtidens intelligenta sjukhusmiljö uppbyggd på mässgolvet. Ta del av hur patienter, gestaltade av skådespelare, tas om hand på en supersmart, fullt digitaliserad klinik.

2018 blev föreställningen iscensatt av ledande leverantörer inom eHälsa. Olika scenarier spelades upp och guidade visningar startade varje halvtimma.

Här får du se hur den innovativa tekniken används i praktiken, hur den förenklar jobbet för vårdpersonalen och ger patienterna – som har fingerade sjukdomar och tillstånd – en effektivare vård. Förutom guidade turer arrangerades ett scenprogram med presentationer.

Intelligent Hospital Pavilion arrangeras i samarbete med IHA, Intelligent Health Association, som har mångårig erfarenhet av liknande arrangemang, bla på HIMSS. Se mer från IHP här>>