Fokusområden på Vitalis

Robotics

En utställningsdel och ett aktivitetsområde kring robotar inom vård och omsorg.

Intelligent Hospital Pavilion

Intelligent Hospital Pavilion visar uppkopplade vårdmiljöer som ska bidra till ökad kunskap om de många tekniska lösningarna.

Smarta hem och boenden

Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.