Finalisterna till Sveriges eHälsokommun 2017 är klara

Finalisterna till Sveriges eHälsokommun 2017 är klara. För allra första gången ska årets eHälsokommun utses. 290 kommuner var inbjudna, fem har gått till final. Finalisterna till Sveriges eHälsokommun 2017 är Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Sollentuna och Västerås.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Så säger regeringens och SKL:s gemensamma eHälsovision. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. Och alla kommuner som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna var välkomna att söka till Sveriges eHälsokommun.

Här är uttalanden från några av finalisterna:

I Eskilstuna kommun lyfter Stina Nyman, utvecklingsledare, fram fjärrtillsyn med nattkamera som exempel på framsteg. I projektet Nattfrid fick ett antal brukare i hemtjänsten prova på tjänsten.
– Alla tyckte det var en enorm trygghet att kunna ha nattillsynen som ett komplement till hemtjänsten på dagen, säger Stina. Beslut har nu tagits att alla med biståndsbeslut ska kunna få fjärrtillsyn.
– Den som tycker hen behöver hjälp i sitt hem kan kontakta biståndshandläggare för vårdplaneringsmöte. Det finns inga ålderskrav och man behöver inte så att säga redan vara inne i systemet.

Kerstin Karlsson, chef för Senior Göteborg ger exempel på sådant Göteborg infört.
I ett första steg har 100 personer valt tillsyn via en webbkamera, så kallat trygghetskamera, istället för personligt besök..
– Där ser vi tydligt nyttan för båda parter. Brukarna, både yngre och äldre, kan sova lugnt om natten och hemtjänstpersonalen kan jobba mer effektivt.
Ett annat exempel är det nya mobila arbetssättet inom vård och omsorg.
– Vi börjar införa det nu i vår, berättar Kerstin.
– 2018 ska alla som jobbar ute på fältet, totalt 11 000 medarbetare, ha tillgång till den nya mobila tekniken. Dessutom har vi infört support dygnet runt, året om.

För Linköpings del började resan 2012, säger John Fristedt, IT-utvecklingschef i Linköpings kommun. Då etablerade kommunen en professionell systemförvaltning för IT-stöd inom vård och omsorg.
– Vår värdegrund utgår från ”vilka vi är till för”. Med den utgångspunkten har vi kunnat närma oss nya tekniska lösningar tillsammans med våra vårdgivare, utförare och enskilda, berättar John.
Mycket av utvecklingsarbetet har skett i testbäddar, verksamhetslabb.
– Här ser vi ett stort intresse från verksamhet och brukare, närstående och vårt skickliga välfärdsteknikteam.
Mobila trygghetslarm är ett exempel på en införd och definierad tjänst.
– Det har vi fått mycket positiv respons på. En brukare skrev: ”Nu behöver min fru inte vara orolig när jag går ut på promenad”.

Juryn för Sveriges eHälsokommun består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet, Stig Nyman, ordförande HSO, Lars Liljedahl, vice ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer och Maria Sterner, affärsansvarig Vitalis. Vinnaren får 50 000 SEK och utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis invigning, den 25 april 2017.

Hålltider
5 april         Sista dag för juryn att ställa kompletterande frågor
5-24 april   Juryarbete för att utse vinnare
25 april      Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2017 tillkännages

Den nya utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer och HSO – Handikappförbunden