Våga vara hemma - det handlar om att adressera hela ekosystemet.

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 08:30-09:00

Beskrivning

Region Östergötland har som ambition att bedriva vård på distans för multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Målbilden är att vårdformen ska implementeras och att den ska ta hand om 1000-10000 patienter. För att göra detta har projektet “Ekosystem för e-Hälsa” skapats med stöd ifrån Vinnova. Första steget i projektet var att skapa ett kunskapsunderlag. I rapporten Våga vara hemma så synas utmaningar och framgångar och en beskrivning träder fram av Ekosystem för e-Hälsa, dess innehåll och vilka aktörer agerar i systemet. Rapporten pekar mot att för att lyckas komma över gapet behöver hela ekosystemet adresseras. Rapporten heter “Våga vara hemma” och det sammanfattar mycket av det som vård på distans innebär. För medarbetarna i vården handlar det om att våga lita till patientens förmåga och vilja att vara delaktig i sin egen vård. För patienten innebär det att lita på tekniken så att samma trygghet kan uppnås på distans som vid fysiska vårdbesök. För industrin handlar det om tillit till stabila affärsmässiga förutsättningar och därmed att våga investera i nya tekniska lösningar. Men även vi som vårdgivare måste våga lita till vår egen förmåga att kunna transformera oss till ett framtida vårdsystem.

Andra steget i projektet är att adressera hela ekosystemet i kontexten Region Östergötland för att genom detta skapa ett nytt vårdsystem för vård på distans i samklang med aktörerna inom nuvarande organisation och ambitionerna inom nära vård. Seminariet kommer lyfta erfarenheterna som identifierats ifrån rapporten och hur arbetet nu går i Östergötland för att åstadkomma ett vårdsystem som i mycket större grad än idag använder digitaliseringens möjligheter för våra största sjukvårdskonsumenter.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie