Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 09:30-10:00

Beskrivning

Har du idéer för bättre hälsa och en stark life science-sektor och medtechindustri i Sverige? Oavsett om du är forskare, medarbetare i sjukvården, representant för en patientförening eller verksam i näringslivet eller som investerare kan Medtech4health och Swelife ha ett erbjudande.

Medtech4health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansieras av regeringen via Innovationsmyndigheten Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife som också är finansierat av Vinnova stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Välkommen till ett seminarie där de olika programmen presenteras. Du kommer få se exempel på projekt som fått finansiering. Dessutom presenteras kommande utlysningar.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie