Informations-appar till patienter, anhöriga och medarbetare

  • tisdag / 21 maj / 2019
  • 13:30-14:00

Beskrivning

Efter succén med Barncancerappen efterfrågas liknande applikationer från flera håll hos verksamheten.
Syftet med dessa mobilapplikationer är att digitalisera delar av den information som idag återfinns i trycksaker, till exempel i form av broschyrer, kataloger pärmar eller kartor för att underlätta informationsåtkomsten för applikationens användare.

Målsättningen är att underlätta informationsspridningen till önskad intressent, till exempel patienter och anhöriga samtidigt som informationsägare kan säkerställa att uppgifterna som når användarna alltid är uppdaterade och korrekta.
Genom att etablera en central förvaltning skapas förutsättningarna för att enklare identifiera behov i verksamheten, säkerställa en god lokal förvaltning av applikationer samt till en bra kostnad då avtalet sker i samarbete med flera myndigheter inom landstinget.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie