Befolkningsdata - population based health

Hälsofrämjande och förebyggande arbete blir alltmer nödvändigt för att bromsa behovsökningarna kopplat till den demografiska utvecklingen och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Här får du ta del av nationella och internationella utblickar kring population based health samt handfasta exempel från ett region- och kommunperspektiv.

 

Alla med intresse för förebyggande arbete och hur det kan effektiviseras är välkomna och särskilt du som är beslutsfattare eller strateg inom kommuner och regioner, samt analytiker/statistiker som behandlar befolkningsdata och är intresserad av hur den kan omsättas på nya sätt.