Lämna in ditt konferensförslag

Följ guiden nedan

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, den 17-19 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Till programmet söker vi bland annat erfarenhetsåterkopplingar, framåtblickande kunskapsföreläsningar inom digitalisering/ehälsa för socialtjänst, omsorg, vård och digitala hjälpmedel. Föreläsningsförslag bedöms löpande så invänta inte deadline för att skicka in ditt förslag.

Ditt föreläsningsförslag lämnar du här >>

Föreläsningsguide

Denna guide är skapad för att ge dig ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om så vänta inte utan registrera direkt.

Om du har någon fråga eller att något verkar oklart så tveka inte att kontakta Hans Almvide, konferensansvarig, direkt på: hans.almvide@gmail.com eller 0722-482240

För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

Vara aktuell
Att presentera erfarenheter som är allmänt kända sedan lång tid eller erfarenhet som ännu inte finns för att man inte har hunnit införa en förändring eller systemlösning hör inte hemma i Vitalis konferensformat.

Vara icke-kommersiell
I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen då skall kunna genomföras så bör t.ex. kund, användare eller patient genomföra presentationen utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Ifall någon är intresserad av vilken produkt som användes så är Vitalis programråd övertygad att den personen kan ställa frågan till dig som föreläsare i efterhand och få nödvändiga referenser. Även kommersiella aktörer kan få genomföra föreläsningar. Viktigt är då att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar. Kommersiella presentationer kan genomföras som en del av partnerprogram med Vitalis och i samband med Vitalis konferens pågår en utställning där kommersiella budskap kan användas.

Följa de ämnen/spår som gäller för 2022 års Vitalis
Se konferensämnen 2022 här >>

Datum
Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Vitalis 2022:

 • 15 december 2021, sista dag att skicka in ditt förslag. Senare deadlines kommer att publiceras för vissa fokusspår.
 • Mars 2022, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte
 • Senast 4 maj 2022, ska eventuell förinspelad föreläsning laddas upp
 • Senast 10 maj 2022, ska föreläsningsbilder (Powerpoint) laddas upp
 • 17-19 maj 2022, Vitalis konferens

 

Ändrar anställning/uppdrag
Meddela omgående så att Vitalis kan bedöma om föreläsningen skall utgå eller ej.

Ersättning och kostnader
Om din föreläsning blir antagen så får angiven föreläsare ett personligt konferenskort för Vitalis 2021 enligt vad som framgår under rubriken Föreläsningsformat. Dessa personliga konferenskort kan ej överlåtas. Observera att föreläsare får själva ansvara för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.

Extra föreläsare
Om fler föreläsare önskas på en föreläsning än som är angivet i ovanstående riktlinjer så skall det tydligt beskrivas vad för mervärde som uppnås. Observera att tillkommande föreläsare ansvarar själv för att lösa konferensavgift för konferensen. Undantag ifrån begränsningen av antal konferenskort som ges i ersättning ges endast i undantagsfall och i första hand till de som saknar medel såsom t.ex. ideella patienter/patientföreträdare. Undantag ges aldrig till industriföreträdare.

Som föreläsare är du skyldig säkerställa att:

 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är
  ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • De guider och mallar som Vitalis anger används.

 

Publicering
Vitalis förbehåller sig rätten att publicera genomförda presentationer online.

Beskrivning av föreläsning
Fyll i formuläret så gott du kan. Förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Vitalis programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Titel (1)
En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare (2)
Om du är den enda föreläsaren så kryssar du i rutan för detta annars klickar du på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Kort beskrivning (3)
Här skriver du en kort beskrivning av föreläsningen. Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning(4)
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Vitalis. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Beskrivning av talare / Short Speaker description (5)
Här anger du en kort beskrivning av talaren/talarna som stöd för programrådet. Denna beskrivning kommer ej att publiceras i programmet. Antagen föreläsare kommer kunna göra sin egen presentation/beskrivning av sig själv.

Språk (6)
Här anger du föreläsningsspråk. Observera att föreläsningsbeskrivningarna skall anges på samma språk som föreläsningen ges på.

Ämne (7)
Här väljer du det ämne som du tycker passar bäst till ditt föreläsningsförslag

Seminarietyp (8)
Här anger du om du endast vill bidra med ett förinspelat digitalt bidrag eller om du också vill bli inbjuden till att presentera Live på plats under konferensen. Beroende på eventuella mötesbegränsningar så kan föreläsningsbidrag behöva förinspelas.

Föreläsningsformat (9)
Vitalis erbjuder flera föreläsningsformat. Vänligen välj det som passar bäst för ditt inlämnade förslag. Vid ett eventuellt antagande av föreläsningsförslag så kan programansvarig föreslå annat format för att kunna ge utrymme i programmet. Föreläsningarna under Vitalis genomförs som presentation digitalt och i vissa fall också ifrån scen med stöd av PowerPoint-presentation.

När du skickar in ditt föreläsningsförslag kan du ange om du endast vill bidra med förinspelad föreläsning eller om du också är öppen för att bli inbjuden att föreläsa på plats under Vitalis.

Observera att det är olika tidsregler för förinspelat jämfört med livepresenterat. Detta beror på att det digitala formatet behöver vara mer komprimerat och vid scenpresentation ges mer utrymme för talarens publikinteraktion.

 • Standard
  15-20 minuter för förinspelad föreläsning
  25 min inklusive en 5 minuters frågestund vid Livepresentation
  1 föreläsare får personligt konferenskort
 • Utökad
  mer är 20 minuter för förinspelad föreläsning
  55 min inklusive en 5-20 minuters frågestund vid Livepresentation
  Max 2 föreläsare får personligt konferenskort
 • Panel
  Detta format är ett modererat panelsamtal eller diskussion där deltagarna är angivna av förslagslämnaren. I tiden så kan även inledande beskrivande föreläsning ingå och önskad tidsåtgång samt disponeringen av tiden skall anges. Även moderator/samtalsledare skall anges i föreläsningsförslaget.
  Max 2 samtalsledare får personligt konferenskort.
 • Workshop
  Ett format som passar när man i, ofta en mindre grupp, vill kunna diskutera eller jobba på en eller flera frågeställningar. Det är viktigt att det är tydligt beskrivet i föreläsningsförslaget hur genomförandet är tänkt avseende på tidsåtgång, frågeställning, antal deltagare, speciella teknikbehov och liknande.
  Max 2 facilatorer får personligt konferenskort
 • Annat / Other
  Beskriv tydligt i ett separat stycke i föreläsningsförslaget vad som föreslås.

 

Föreläsningssyfte (10)
Detta kan vara den svåraste uppgiften att besvara. Här önskar vi att du redan nu tar ställning till varför du skall hålla en föreläsning på Vitalis 2021. Vad vill du att den som besöker din föreläsning har med sig när din tid är slut?

 • Verktyg för implementering
 •  Orientering
 • Inspiration
 • Övrigt

 

Kunskapsnivå (11)
Då besökarna på Vitalis har olika bakgrundskunskaper så har du här en möjlighet att tydliggöra vilken kunskapsnivå din föreläsningsnivå främst vänder sig till.

 • Introduktion
  Ger en bred överblick över ämnet
 •  Fördjupning
  Förutsätter baskunskaper i ämnet
  En kort introduktion kan vara en del av föreläsningen
 • Avancerad
  För de redan kunniga och frälsta
  Introduktion bör ej vara en del av föreläsningen
  Ett större faktainnehåll och ett högre tempo efterfrågas här

 

Målgrupp (12)
Välj här den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men försök tänk igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Nyckelord (13)
Välj här upp till max fyra nyckelord som du anser passar din föreläsning. Dessa nyckelord kommer att användas för sökfunktioner i onlineprogram så välj noga.

Föreslå till Fokusspår Vitalis 2022 (14)
Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensen föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår. Du kan välja att föreslå ditt föreläsningsförslag till ett eller flera av dessa spår.
Se konferensspår 2022 här >> (fler spår tillkommer)

Delmål enligt ST (15)
Här anger du om föreslagen föreläsning motsvarar kurs enligt ST delmål. Ange tydligt vilket delmål. Detta är som stöd för programrådets planering av LIPUS-certifiering av konferensen.