Lämna in ditt konferensförslag!

Följ guiden nedan

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis 2020

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, den 5-7 maj 2020 på Svenska Mässan i Göteborg. Till programmet söker vi bland annat erfarenhetsåterkopplingar, framåtblickande kunskapsföreläsningar inom digitalisering/ehälsa för omsorg och vård och digitala hjälpmedel.

– Vi använder allt fler digitala tjänster som stöd för omsorg, vård, patienter och medborgare men hur ser det ut med tillgängligheten? När digitaliseringslösningar går från innovation till användning som en del av ordinarie verksamhet och förvaltning väcks nya frågor, säger Hans Almvide, programansvarig på Vitalis. Därför är det viktigt att vi skapar utrymme i programmet för att prata om nyttan och risker med allt fler uppkopplade välfärdstekniklösningar och medicinteknisk utrustning. Kan vi lita på de bakomliggande algoritmerna i AI-baserade stöd? Hur är tillgängligheten till nya tjänster, såväl teknisk säkerhet som användbarhet? Hur säkerställer vi att även de med funktionsvariationer oavsett om de är medfödda eller förvärvade genom skada eller åldrande kan få lika tillgång? Med nya fokusområdet ”Digitala hjälpmedel” tillsammans med ”Framtidens omsorg och vård” och övriga teman ser vi fram emot att skapa ett program för alla målgrupper inom eHälsa.

Ditt föreläsningsförslag lämnar du här >>

Föreläsningsguide

Denna guide är skapad för att ge dig ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om så vänta inte utan registrera direkt.

Om du har någon fråga eller att något verkar oklart så tveka inte att kontakta Hans Almvide, konferensansvarig, direkt på: hans.almvide@gmail.com eller 0722-482240

För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

Vara aktuell
Att presentera erfarenheter som är allmänt kända sedan lång tid eller erfarenhet som ännu inte finns för att man inte har hunnit införa en förändring eller systemlösning hör inte hemma i Vitalis konferensformat.

Vara icke-kommersiell
I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen då skall kunna genomföras så bör t.ex. kund, användare eller patient genomföra presentationen utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Ifall någon är intresserad av vilken produkt som användes så är Vitalis programråd övertygad att den personen kan ställa frågan till dig som föreläsare i efterhand och få nödvändiga referenser. Även kommersiella aktörer kan få genomföra föreläsningar. Viktigt är då att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar. Kommersiella presentationer kan genomföras som en del av partnerprogram med Vitalis och i samband med Vitalis konferens pågår en utställning där kommersiella budskap kan användas.

Följa de teman som gäller för 2020 års Vitalis
Se konferensteman 2020 här! Om din föreläsning blir antagen så får angiven föreläsare ett personligt tredagars konferenskort för Vitalis 2020. Observera att föreläsare får själva ansvara för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.

Datum
Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Vitalis 2020.

 • 16 december 2019 (15 januari 2020 endast med inbjudan), sista dag att skicka in ditt förslag
 • Mars 2020, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte
 • April 2020, skall föreläsningsbilder skickas in
 • 5-7 maj 2020, Vitalis konferens


Ändrar anställning/uppdrag

Meddela omgående så att Vitalis kan bedöma om föreläsningen skall utgå eller ej.

Format
Vitalis erbjuder flera föreläsningsformat. Vänligen välj det som passar bäst för ditt inlämnade förslag. Vid ett eventuellt antagande av föreläsningsförslag så kan programansvarig föreslå annat format för att kunna ge utrymme i programmet. Föreläsningarna under Vitalis genomförs som presentation ifrån scen med stöd av powerpoint-presentation.

 • Kort (10 min)
  En 10 minuters föreläsning. En kort frågestund läggs till efteråt. Max 1 föreläsare är tillåten.
 • Standard (25 min)
  En 25 minuters föreläsning. Föreläsningstiden inkluderar en avslutande 5 minuters frågestund. Max 1 föreläsare är tillåten.
 • Utökad (55 min)
  En 55 minuters föreläsning. Föreläsningstiden inkluderar en avslutande 10-20 minuters frågestund. Max 2 föreläsare är tillåtna.
 • Panel (55 min)
  Detta format är ett modererat panelsamtal eller diskussion där deltagarna är angivna av förslagslämnaren. I tiden så kan även inledande beskrivande föreläsning ingå och disponeringen av tiden skall anges. Även moderator/samtalsledare skall anges i föreläsningsförslaget. Max 2 samtalsledare.
 • Workshop/Rundabordssamtal
  Ett format som passar när man i, ofta en mindre grupp, vill kunna diskutera eller jobba på en eller flera frågeställningar. Det är viktigt att det är tydligt beskrivet i föreläsningsförslaget hur genomförandet är tänkt avseende på tidsåtgång, frågeställning, antal deltagare, speciella teknikbehov och liknande. Max 2 facilatorer. 
 • Annat
  Beskriv tydligt i ett separat stycke i föreläsningsförslaget vad som föreslås.


Extra
föreläsare
Om fler föreläsare önskas på en föreläsning än som är angivet i ovanstående riktlinjer så skall det tydligt beskrivas vad för mervärde som uppnås. Observera att tillkommande föreläsare ansvarar själv för att lösa konferensavgift för hela konferensen alternativt den dag som föreläsningen är. Undantag ifrån begränsningen av antal konferenskort som ges i ersättning ges endast i undantagsfall och i första hand till de som saknar medel såsom t.ex. ideella patienter/patientföreträdare. Undantag ges aldrig till industriföreträdare. Vitalis förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar


Som föreläsare är du skyldig säkerställa att
:

 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är
  ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna.


Beskrivning av föreläsning

Fyll i formuläret så gott du kan. Förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Vitalis programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Titel
En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föresläsning är det som passar in på Vitalis. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj här den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men försök tänk igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Nyckelord
Välj här upp till max fyra nyckelord som du anser passar din föreläsning. Dessa nyckelord kommer att användas för sökfunktioner i onlineprogram så välj noga.

Föreläsningens syfte
Detta kan vara den svåraste uppgiften att besvara. Här önskar vi att du redan nu tar ställning till varför du skall hålla en föreläsning på Vitalis 2018. Vad vill du att den som besöker din föreläsning har med sig när din tid är slut?

 • Verktyg för implementering
 • Orientering
 • Inspiration
 • Övrigt


Kunskapsnivå

Då besökarna på Vitalis har olika bakgrundskunskaper så har du här en möjlighet att tydliggöra vilken kunskapsnivå din föreläsningsnivå främst vänder sig till.

 • Introduktion
 • Ger en bred överblick över ämnet
  – Fördjupning
 • Förutsätter baskunskaper i ämnet
 • En kort introduktion kan vara en del av föreläsningen
  – Avancerad
 • För de redan kunniga och frälsta
 • Introduktion bör ej vara en del av föreläsningen
 • Ett större faktainnehåll och ett högre tempo efterfrågas här


Språk

Huvudprogrammet är på svenska. Engelska accepteras också.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.