Snabba frågor till Citrix om Vitalis

Varför deltar ni på årets Vitalis?
Vitalis ger våra kunder en bra insikt i vad Citrix lösningar kan göra för dom och samtidigt ge oss en bra möjlighet att synas och interagera med många olika företag och kontakter inom hälso- och sjukvård.


Peter Söderholm, Director
Sales Engineering, Citrix

Beskriv kort er lösning/tjänst – vilket problem löser ni?
I korthet; vi frigör tid till kärnverksamheten för vårdpersonalen; att ge vård till sjuka. Detta genom att möjliggöra enklare och snabbare användarväxlingar och förflyttningar mellan olika it-enheter på sjukhuset, utan att vårdpersonalen behöver vänta på log-in eller starta om sina applikationer. På Vitalis-konferensen kommer vi ha med oss Region Stockholm, som berättar hur dom under bara EN DAG kunde spara upp till 9 ½ dagar i väntetid med snabbare inloggning genom Vårdterminal projektet.

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande?
Vi vill ju såklart att fler skall upptäcka vilket värde Citrix kan ge: ökad produktivitet och minskad stress för vårdpersonalen. Sen vill vi gärna se intressanta diskussioner och möten, där kommer ett helt gäng från oss finnas ”på plats” digitalt för detta.

Vad tror ni är viktigt att tänka på vid ett digitalt event, och som digital utställare?
Att ha väl genomarbetat och relevant innehåll som är intressant för deltagaren. Specifikt för digitala event och utställning, att ha ett tydligt erbjudande, vara aktiv och tillgänglig under eventdagarna och se till att nätverka men i digital form.