Snabba frågor till Telia om Vitalis

Varför deltar ni på årets Vitalis?
Telia är en ledande digitaliseringspartner inom kommunikationstjänster och IT-infrastruktur. Vi vill vara med och förändra vården till att bli mer tillgänglig, säkrare och hållbarare för såväl patienter som för vårdpersonal vilket i förlängningen innebär ett friskare samhälle och en starkare social och ekonomisk utveckling. Vitalis är då ett viktigt forum för kunskapsspridning, möten och samverkan med branschen.


Firas Adla, Business Concept
Manager Healthcare, Telia.

Beskriv kort er lösning/tjänst – vilket problem löser ni?
Vi erbjuder säkra digitala kommunikationstjänster som möjliggör ett effektivare och hållbarare arbetssätt för vårdpersonalen. Våra lösningar ger även ökad tillgänglighet och möjlighet till en mer proaktiv och nära vård. Vi är en digitaliseringspartner som bistår med säkra och robusta helhetslösningar som ger stöd hela vägen från idé och analys till implementation och förvaltning.

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande?
Vi ser fram emot att få ta del av alla inspirerande och kunskapsgivande föredrag men hoppas även på många intressanta möten och diskussioner med andra om hur vi tillsammans kan göra omställningen till en effektivare och hållbarare svensk hälso- och sjukvård.

Vad tror ni är viktigt att tänka på vid ett digitalt event, och som digital utställare?
Att som deltagare vara aktiv och ställa frågor både i sessioner och i de digitala montrarna. Och som digital utställare är vi 100% tillgängliga, vi kommer att ha fullt fokus alla dagar och en laddad kaffebryggare.