Hur kan digital psykologi förbättra vården?

”Den digitala psykologin håller nu på att ta klivet fullt ut i 2020-talet och svensk hälso- och sjukvård. Med hjälp av digitala lösningar kan vi nå ut till fler patienter med effektiva insatser och göra dem mer delaktiga i sin egen behandling och vård. Psykologer och psykologisk kunskap har en stor roll att spela, men frågan är hur vi använder den på bästa sätt och gör våra bästa lösningar till en naturlig del av den reguljära vården. Här finns fortfarande stora utmaningar att övervinna. På Vitalis så ägnar vi en halvdag den 6 maj åt att berätta om och ge exempel på hur digital psykologi förändrar vården, samt adresserar de vinster och utmaningar som uppstår vid implementering i vården”.
– Kristofer Vernmark, Psykolog, PhD, affärsområdeschef på Psykologpartners och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer


Kristofer Vernmark.

 

Hur kan digital psykologi förbättra vården?  – onsdag 6 maj på Vitalis 

8:30-8:45 Välkommen! 

Moderator och inledning: Kristofer Vernmark, Psykolog, PhD, affärsområdeschef på Psykologpartners och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer

Fältet digital psykologi har exploderat de senaste åren med internetbaserad KBT-behandling,  videosamtal med psykologer, virtual reality (VR) och digital screening. Men vad vet vi egentligen om dessa metoder? Och hur väl fungerar de i svensk hälso- och sjukvård? Detta seminarium syftar till att i korta presentationer informera om specifika metoder inom digital psykologi, samt också ge exempel på hur dessa implementerats i svensk hälso- och sjukvård.

Alla föreläsningar tar sin utgångspunkt i följande:

  • Vad vet vi om metoden och dess effekter?
  • Vilka fördelar och utmaningar innebär den?
  • Hur har den implementerats i svensk hälso- och sjukvård?

För de som vill och har tid så kommer det även finnas möjlighet att prova VR-behandling.

 

8:45-9:10 Psykologi som möter patienternas behov

Psykisk ohälsa är ett växande problem, men tillgången till psykologi möter inte det behov som finns på primärvårdsnivå. Föreläsningen beskriver rådande evidens för att bedriva psykologbesök via video, samt vilka framgångsfaktorerna är för att på ett lyckat sätt kunna digitalisera psykologi med målet att erbjuda bedömning, diagnos och rätt behandling till hela Sveriges befolkning.

Föreläsare: Jesper Enander, chefspsykolog på KRY

9:10-9:35  Internetbaserad KBT i reguljär vård – en framgångssaga? 

Sverige har varit världsledande på forskning inom internetbaserad KBT (IKBT) sedan många år tillbaka. Men hur har övergången från forskning till klinisk vardag gått? Under denna presentation får ni ta del av aktuell forskning på IKBT och exempel på hur metoden har införts i primärvård och psykiatri inom mer än hälften av Sveriges regioner. Vad har det inneburit för utmaningar och fördelar, och vilka faktorer påverkar en framgångsrik implementering?

Föreläsare: Jenny Katalinic, leg psykolog på Psykologpartners


09:35-10:00 Virtual reality – en hjälp för psykiatrisk slutenvård 

Föreläsare: William Hamilton, grundare och utvecklare på Mimerse AB

PAUS 10:00-10:30


10:30-10:55 Digital screening – pappersformulär är ett minne blott 

Kognitiv testning har historiskt använts i liten skala och främst vid utredningar av olika slag. Med digitaliserad och automatiserad testning öppnas dörrarna för betydligt bredare användningsområden. Vad kommer detta innebära för vården? Föreläsningen går även igenom evidensläget och hur digital testning förhåller sig till analog. Ni får även ta del av exempel på användning idag, utmaningar vid implementering samt vilka problem digital kognitiv testning kan lösa i framtiden.

Föreläsare: Sara Wallén, klinisk chef/leg psykolog på Mindmore


10:55-11:20 ePsykiatri – hur driva och organisera digital psykologi i vården 

ePsykiatrienheten har sedan 2017 arbetat med att införa ett flertal digitala verktyg och interventioner inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna presentation får ni höra om hur vi valt att driva och organisera vårt arbete för att tillhandahålla de digitala verktyg som förväntas av vården idag. Ni får även höra vilka hinder vi brukar stöta på när vi vill införa ett nytt digitalt arbetssätt inom vården, men framförallt hur vi har gått tillväga när vi har stött på dessa hinder – och haft ett lyckat, och kanske än viktigare, när vi haft ett misslyckat, projekt.

Föreläsare: Niels Eék, leg psykolog, ePsykiatrienheten, Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset


11:20-11:45 Paneldiskussion med tid för frågor

Paneldiskussion om digital psykologi och vilka möjligheter och utmaningar som finns för vården framöver.

Medverkande:
Niels Eék, leg psykolog, ePsykiatrienheten, Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sara Wallén, klinisk chef/leg psykolog på Mindmore
Jenny Katalinic, leg psykolog, Psykologpartners
Jesper Enander, chefspsykolog på KRY
William Hamilton, grundare och utvecklare på Mimerse AB