Fallolyckor minskas med 33% i England – nu kommer lösningen till Sverige

En klinisk prövning av en trygghetssensor har minskat antalet fallolyckor avsevärt på Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust i Storbritannien. Lösningen har inneburit fördelar både för patienterna, vårdpersonalen och organisationen. Nu kommer lösningen till Sverige – i ett pilotprojekt med Varbergs kommun och Hälsoteknikcentrum Halland. 
 
”Allvarlighetsgraden hos fallolyckor och relaterade skador har minskat enormt under nätterna. Jag tror det beror på att vi kan ingripa tidigare, rapporterar Linda Fitzpatrick, avdelningschef, på sjukhuset där trygghetssensorn prövades.   

 

Lösningen heter ”Digital Care Assistant” (DCA) och kommer från företaget Oxehealth, ett företag som bildats efter en spin-off från Oxford University’s Institute of Biomedical Engineering och Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust. 

 

DCA använder programvara för att låta en optisk sensor skicka varningar till en central monitor eller personalens surfplatta när en patient sitter på sängkanten eller är på väg upp ur sin säng. Detta gör det möjligt för personalen att agera snabbt och vidta förebyggande åtgärder. Den skapar också rapporter som tillhandahåller information om viktiga händelser. 

 

Sensorn installerades i hälften av sovrummen på två avdelningar för slutenvårdspatienter med demens och resultaten mättes under åtta månader. Under denna kliniska studie, som pågick från mars till oktober förra året, minskade antalet fallolyckor med 33% jämfört med samma period 2017. De fallolyckor som ändå inträffade var inte lika allvarliga: fler än hälften resulterade inte i någon skada för patienten. Detta gav inte bara stöd för bättre vård utan resulterade också i att behovet för akuttjänster minskade med 56 %. 

 

Resultaten visar att den tid sköterskorna ägnade åt observationer minskade med 71 %, vilket gav sjukhuset en besparing på 7 800 timmar per år. Personalen rapporterade ett ökat förtroende, från familjemedlemmar som kände ökad trygghet över att patienterna var väl omhändertagna.  

 

Under ett pilotprojekt i Sverige har DCA redan testats i Varbergs kommun och Hälsoteknikcentrum Halland. I september förra året närvarade representanter, vårdpersonal, enhetschefer och teknikleverantörer från flera kommuner vid ett arrangemang på pilotplatsen Östergården (Träslövsvägen 23), ett vårdboende i Varberg, om optiska sensorer inom äldreomsorgen. 

 

”Både chefer och personal tycker att sensorkameran är ett fantastiskt hjälpmedel, samt att omsorgstagare och anhöriga har varit väldigt positiva”, berättar projektledare Anna-Lena Ljunghov. 

 

Efter det framgångsrika pilotprojektet väljer Varberg nu en bredare användning av DCA.  

 

Katrin EngelmannOxehealths chef för vårdboenden, förklarar att Digital Care Assistant har skapats för att ge vårdpersonal mer tid för praktisk vård och minska skaderisken för de boende. ”Samtal med svenska kommuner visar tydligt att Digital Care Assistant kan göra en mycket stor skillnad både för boende och personal”, menar hon. 

 

På Vitalis 2019 kommer lösningen att demonstreras i praktiken. Fullständiga resultat från forskningsstudien finns här

 

Se hur vår Digitala Värdassistent fungerar  här>>