AI stort på Vitalis

AI-sjuksköterskor, det senaste inom smarta hem och boenden och uppkopplade vårdmiljöer. Det är ett axplock av allt som kommer att finnas på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg.

 

– Vi brukar ha ett par fokusområden varje år på Vitalis som får lite extra uppmärksamhet, och i år är AI ett sådant område. Där kommer vi bland annat att få träffa en AI-sjuksköterska som bedömer lämplig vårdnivå och hur akut behovet av medicinsk vård är, säger Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan den 24-26 april i Göteborg.

Dags för AI

Ett av de områden som det talas mest kring när det kommer till vården och dess digitaliseringsresa är just AI. AI som kan hjälpa läkare att ställa korrekt diagnoser och analysera stora datamängder och snabbt se samband betydligt snabbare än vår mänskliga hjärna.

 

Nu är tiden mogen för AI att ta större plats även på Vitalis, menar Maria Sterner.

– Vi har inte riktigt haft så mycket AI på Vitalis tidigare, men nu har tekniken blivit så pass sofistikerad och vi ser fler och fler exempel på hur det kan användas inom olika kliniska områden, säger hon.

Smarta boenden och robotar

Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025, och med bland andra socialminister Annika Strandhäll som en av huvudtalarna kan man på Vitalis få sig en nulägesbild om hur utsikterna ser ut och var vi står idag.

Smarta boenden och välfärdsteknik är ett sådant exempel på något som kan föra Sverige närmare målet. På Vitalis kommer det bland annat finnas en sorts scen på mässgolvet där både leverantörer och organisationer kan samlas och diskutera de senaste inom exempelvis omsorgsrobotik

– Frågorna kring välfärdsteknik handlar i dag mycket om tillgängliga boendemiljöer och hur mer vård och omsorg kan förläggas i hemmet. Precis som tidigare är detta en fortsatt viktig del på Vitalis, och det kommer hållas många presentationer av organisationer och företag på det här området, säger Maria Sterner.

Intelligent Hospital Pavilion

Ökat intresse

Liksom förra året kommer man att bygga upp verklighetstrogna sjukhuspaviljonger i utställningshallen med två tillhörande patientrum, där olika leverantörer kan visa hur deras lösningar fungerar tillsammans.

– Det var kanske den del som blev mest uppskattad förra året eftersom man får chansen att se lösningarna i en sjukhusmiljö och förstå hur varje beståndsdel kan fungera i sitt sammanhang. Överhuvudtaget har det de senaste åren kommit fler besökare som arbetar kliniskt som har blivit mer och mer intresserade av e-hälsofrågor, utöver de mer projektdrivna yrkesverksamma. Mässan är dessutom större i år med en större utställning och fler besökare och förhoppningsvis ska de flesta som kommer hit få nya idéer att ta med sig hem, säger Maria Sterner.

 

 

Text Tim Leffler

Foto Emmy Jonsson, Anna Sigvardsson, Intelligent Health Association