Kommunfokus på Vitalis 2023

Stort utbud i både konferensen och utställningen för dig som arbetar inom kommuner

Stort utbud i både konferensen och utställningen för dig som arbetar inom kommuner

Under Vitalis 2023 kommer det hållas ett flertal spår med ett särskilt kommunfokus. Spåren har tagits fram i samverkan med SKR och syftar till att belysa aktuella frågeställningar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Förutom här angivna spår så kommer det finnas ett stort antal programpunkter som också är relevanta för kommunerna. Dessa kommer att taggas i programmet för att det ska underlätta sökningen av programpunkter. Programpunkterna publiceras löpande vartefter de blir klara, så håll utkik på hemsidan.

Konferensspår med kommunfokus

Sammanhållen vård och omsorg

Sedan januari 2023 finns det juridiska möjligheter till bättre digitalt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och delar av socialtjänsten, något som har varit efterlängtat under en längre period. Vilka arbete pågår inom kommun och mellan kommun och region för att nyttja möjligheterna? Vilket stöd behövs för detta på olika nivåer?

Automatiserat beslutfattande i kommuner

Sedan juli är det möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut. Hur har förändringen i lagstiftningen påverkat socialtjänstens verksamhetsområden? Vilka processer kan automatiseras delvis eller helt? Hur har kommunerna resonerat och vilket arbete är det som pågår?

Välfärdsteknik

Den demografiska utmaningen slår allra hårdast inom äldreomsorgens verksamheter, där behovet kommer vara störst. Nya arbetssätt med stöd av digital teknik blir därför avgörande. Hur ser det ut med införandet av välfärdsteknik i kommunen? Erfarenheter av överenskommelsen, vad har fungerat bra och inte bra? Lärdomar och erfarenheter?

Informationssäkerhet

I ett alltmer digitaliserat samhälle blir det centralt data hanteras och skyddas. Exempel på hur kommuner arbetar aktivt med informationssäkerheten i socialtjänsten. Myndigheternas roll i att stödja och främja digitaliseringsutvecklingen och hur detta kan göras på bästa sätt samtidigt som teknik och data nyttjas på andra sätt?

Avtalssamverkan

Avtalssamverkan ger kommuner och regioner möjlighet att samverka i praktiken, och är ett viktigt led i för att kunna att möta dagens och framtida utmaningar. Det ställer också krav på arbetssätt och vilka system som informationen hanteras i. Vilka exempel finns det där man nyttjar avtalssamverkan kommuner emellan och mellan kommun och region?

Sveriges eHälsokommun

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Välkommen med er ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

På utställningen:
Välfärdsteknik och Egenmonitorering

– Lösningar trygga hem och boenden
En utställningsdel med fokus på välfärdsteknik, egenmonitorering, tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Vitalis Open Stage
Centralt placerad i området finns en öppen scen med aktuellt program med fokus på Välfärdsteknik och Egenmonitorering alla dagar.

Inga resultat

Kommunfokus

Uppsala tog priset 2022: "Gav oss mod att gå vidare i eHälsoarbetet"

För Uppsala, som utsågs till Sveriges eHälsokommun i fjol, ledde priset till nya samarbeten och ökad motivation bland medarbetarna. "Vi fick en glädjekick, kan man säga. Och samtidigt en bekräftelse på att vi tänkt rätt" säger Anna Lennartsson, avdelningschef på vård och omsorgsförvaltningen.   Uppsala kommun, som tog emot utmärkelsen på Vitalis, har under en följd av år satsat målmedve...

Läs vidare

Kommunfokus

SKR: "2023 blir Vitalis viktigare än någonsin för kommunerna"

Landets 290 kommuner står inför en enorm kompetensutmaning. Nya lagar öppnar vägar för mer digitala arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Samtidigt ställs krav på kunskap och samverkan. – Därför är det extra viktigt att träffas. Vitalis blir 2023 den nationella mötesplatsen för kommuner och regioner, säger Pani Hormatipour på SKR.   Mot bakgrund av de stora förändringarna sätt...

Läs vidare

Prenumerera på Vitalis nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om mässan.

Prenumerera på nyhetsbrev