medicininstruktioner.se

  • Lokal: B05:51

Beskrivning

MEDICININSTRUKTIONER.SE är den unika oberoende digitala samlingsplattformen i Sverige med fokus på INSTRUKTIONSFILMER för handhavande av läkemedel och medicinska hjälpmedel.
Tjänsten vänder sig till patienter, sjukvårdspersonal och apotek. Syftet är att ge stöd till patienter, bidra till säkrare läkemedelsanvändning och ökad följsamhet samt att tillhandahålla ett arbetsverktyg för vårdpersonal i den kliniska vardagen. Portalen innehåller ca 300 filmer för över 150 läkemedel och hjälpmedel inom mer än 45 behandlingsområden, ytterligare instruktionsfilmer adderas kontinuerligt.

Tjänsten är kostnadsfri för brukarna och vänder sig till:
• patienter som fått läkemedel eller medicinskt hjälpmedel förskrivet
• sjukvårdspersonal vid rådgivning, uppdatering och administrering på klinik
• apotekskunder och apoteksanställda i rådgivningssituationen
• vårdutbildningar
• föräldrar/anhöriga som hjälper patienten vid behandling

Det finns även en sida inom portalen för MEDICINSKA APPAR, där externa vårdaktörer, såsom t ex landsting, kostnadsfritt kan publicera appar med tjänster innehållande kunskapsstöd. Undersidan medicinska appar är en synnergitjänst på medicininstruktioner.se som en service till vårdpersonal.

Webbversionen av medicininstruktioner.se är responsiv via dator, mobil, läsplatta och tjänsten finns även som APP, laddas ner via App Store och Google Play. Via appen kan sjukvårdspersonalen även få korta notiser när publicering av nya instruktionsfilmer sker samt även anmäla sig till notiser vid uppdateringar inom specifikt behandlingsområde.

Adressuppgifter
medicininstruktioner.se
Storgatan 4
411 24 Göteborg
SVERIGE
telefon
+46 707 913329

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även