Evondos AB

  • Monter: Smarta hem och boenden

Beskrivning

Evondos AB är ett snabbt växande välfärdsteknologiskt företag med unika tjänster för läkemedelshanteringen i kommuner och landsting. Evondos har lanserat en unik tjänst som är sjuksköterskornas förlängda arm i hemsjukvården. Läkemedelsroboten som ingår i tjänsten betjänar vårdtagare med HSL insatser i ordinärt boende. Evondos® helhetskoncept för tryggare läkemedelsanvändning säkerställer att läkemedel alltid fås vid rätt tid och i rätt dos. Tjänsten bygger på dosförpackade läkemedel och automatiserar läkemedelshanteringen ända till att vårdtagaren har läkemedelsdosen i sin hand. Patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen hemma förbättras avsevärt. Tjänsten frigör tid för omvårdnad i hemtjänsten och förbättrar arbetsmiljön för hemtjänstpersonal och sjuksköterskor. Klicka på länken för att se vad användare av Evondos tjänst säger: https://youtu.be/i2fAiTdv_EQ

Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även