eHealth Award

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

ehealth_webben

Fakta om eHealth Award

Vad är eHealth Award?
– Ett samarbete mellan Vitalis, HealthTech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park.
– En utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”.
– Målet är att uppmärksamma svenska innovationer inom digital hälsa, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter.
– Anmälan är öppen mellan 10 januari och 21 mars 2018.
– Priset är 50 000 SEK, deltagande vid relevant konferens och publicitet i press samt sociala medier.
– Vinnaren presenteras under invigningsceremonin av Vitalis den 24 april 2018.

Vem kan delta?
Svenska småföretag som har en innovativ lösning eller produkt inom digital hälsa, som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.

Kriterier för registrering

 • Produkten eller lösningen har pilottestats och påvisat förbättrade resultat för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation
 • Produkten eller lösningen måste ha potential för skalbarhet på nationell och internationell nivå
 • Slutanvändaren måste ha involverats, helt eller delvis, i en del av utvecklingen av produkten eller lösningen.
 • Produkten eller lösningen måste till viss del förbättra en eller flera av följande:
  • Engagemanget hos medborgaren och/eller patienten
  • Arbetsprocesser för verksamma inom vård och omsorg
  • Organisatorisk utveckling
  • Vårdresultat
  • Livskvalitet

 

Jurymedlemmar
– Agneta Granström, Regionråd (MP), Region Norrbotten
– Emma Spak, Primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL
– Håkan Hedman, Ordförande, Njurförbundet
– Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne
– Maria Sterner, Affärsansvarig, Vitalis
– Niklas Eklöf, tf.Chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten
– Rebecca LaNasa, General Manager, Cerner Sverige

Läs mer och registrera ditt företag här
www.facebook.com/ehealthaward2017

Kontaktperson
Projektledare: Julia Barne, Cerner
julia.barne@cerner.com // +46 730 65 58 48

Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025
Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Så här lyder visionen:
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå
en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet
Läs mer om regeringens och SKL’s Vision eHälsa 2025 här.

ehealth_botten_webben

Vinnare av eHealth Award 2017: Coala Life

Coala Life fick pris för sin produkt Coalan, ett slags digitalt stetoskop för hjärtövervakning kopplat till en smartphone.

Bakgrund
Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Juryn består av representanter från olika aktörer inom svensk vård och omsorg.