eHealth Award

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Healthtech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

ehealth_webben

Fakta om eHealth Award

Vad är eHealth Award?
– Ett samarbete mellan Vitalis, HealthTech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park.
– En utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”.
– Målet är att uppmärksamma svenska innovationer inom digital hälsa, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter.
– Vinnaren presenteras under invigningsceremonin av Vitalis den 5 maj 2020.

Vinnaren av eHealth Award 2020 får:

 • 50 000 SEK
 • Strategisk IP-rådgivning värd 40 000 SEK sponsrad av Synergon AB
 • Konsulttjänster till ett värde av 40 000 SEK sponsrat av Sirona Health Solutions
 • Deltagande vid relevant konferens
 • Publicitet i sociala medier


Vem kan delta?
Svenska småföretag som har en innovativ lösning eller produkt inom digital hälsa, som har påvisat fördelar för patient, individ, vårdgivare och/eller vårdorganisation.
Max antal anställda: 20

Terms and Conditions för eHealth Award
Här kan du ta del av våra Terms and Conditions

Kriterier för registrering

 • Produkten eller lösningen har pilottestats och påvisat förbättrade resultat för patient, individ, vårdgivare och/eller vårdorganisation
 • Produkten eller lösningen måste ha potential för skalbarhet på nationell och internationell nivå
 • Slutanvändaren måste ha involverats, helt eller delvis, i en del av utvecklingen av produkten eller lösningen.
 • Produkten eller lösningen måste till viss del förbättra en eller flera av följande:
  – Engagemanget hos medborgaren och/eller patienten
  – Arbetsprocesser för verksamma inom vård och omsorg
  – Organisatorisk utveckling
  – Vårdresultat
  – Livskvalitet


Jurymedlemmar

– Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park
– Emma Spak, Primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL
– Håkan Hedman, Ordförande, Njurförbundet
– Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne
– Maria Sterner, Affärsansvarig, Vitalis
– Carolina Wallenius, General Manager, Cerner Sverige
– Evamaria Nerell, Utredare, Socialstyrelsen

Kontaktperson
Projektledare: Julia Barne, Cerner
julia.barne@cerner.com // +46 730 65 58 48

Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025
Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Så här lyder visionen:
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå
en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet
Läs mer om regeringens och SKL’s Vision eHälsa 2025 här.

Tack till våra vänner på Synergon och Sirona Health Solutions som är med och sponsrar vinnaren!

Vinnare av eHealth Award 2019 blev Cross Technology Solutions

Cross Technology Solutions, med verksamhet i Lund, grundades år 2004 och har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod, som identifierar och automatiskt prioriterar de mest behövande patienterna. Vårdpersonal kan därmed främst sätta in resurser till patienter med störst behov och samtidigt ha möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. Läs mer >>

 

Vinnare av eHealth Award 2018 blev Kontigo Care

Återfall och brist på kontinuitet i vården har identifierats som de största bristerna i dagens beroendevård. Ett återfall genererar stort lidande för individen och personens omgivning och är kostsamt för samhället. Kontigo Cares plattform, Previct, möjliggör prediktion, vilket gör att återfall kan identifieras tidigt och i vissa fall undvikas helt. Detta genererar väsentliga kostnadsbesparingar för vården samtidigt som ett stort lidande för individen och dess närstående kan minskas. Läs mer >>

Vinnare av eHealth Award 2017: Coala Life

Coala Life fick pris för sin produkt Coalan, ett slags digitalt stetoskop för hjärtövervakning kopplat till en smartphone.

Bakgrund
Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Juryn består av representanter från olika aktörer inom svensk vård och omsorg.