Sveriges eHälsokommun 2020

Sista ansökningsdatum har passerat!

Sista ansökningsdatum har passerat!

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKR:s gemensamma e-hälsovision. Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Kriterier och inriktning
Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid förmågan att jobba långsiktigt och systematiskt med förändrade arbetssätt. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Skicka in ansökan senast 30 april!
Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2020. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

Besvara 44 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Skicka in er ansökan senast den 30 april. (Sista ansökningsdatum har passerat)

Juryn utser en vinnare
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2020 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis.

Hålltider

30 april – Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun på www.ehalsokommun.se
Maj – Juryn utser 5 finalister
Maj – juni – Juryarbete för att utse vinnare
Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2020 tillkännages under högtidliga former på Vitalis.

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKR, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet

      

Hammarö kommun kröntes till Sveriges eHälsokommun 2019!

Sveriges eHälsokommun är en utmärkelse som ger hela Sveriges kommuner möjligheten att visa hur de använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Av årets fem finalister – Hammarö, Eskilstuna, Kramfors, Karlskrona och Östersund – tog slutligen Hammarö kommun hem årets pris med juryns motivering:

Med ett imponerande, målinriktat och sällsynt kraftfullt arbete har man på kort tid flyttat fram positionerna och lagt grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.

En kommun som med modiga politiker, klok ledning och engagerade medarbetare visar att digitalisering inte främst handlar om teknik, utan om snabb förändring av beteenden och arbetssätt, till nytta för invånare och medarbetare. En kommun som inte hör till de största men som med stor kunskap, kraft och känsla skapat en välfärd i framkant där digitalt är normalt – för alla.

En kommun som samskapat, byggt allianser och inspirerats av de bästa internationella förebilderna och som nu kommer att få Sveriges blickar på sig. För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet – priset till Sveriges ehälsokommun 2019 går till Hammarö kommun.