Vi gratulerar Rättviks kommun, Sveriges eHälsokommun 2018!

Vinnaren har utsetts!

Vinnaren har utsetts!

De fem Finalisterna till Sveriges eHälsokommun 2018 var Sollentuna, Karlskrona, Leksand, Rättvik och Eskilstuna.

    
 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma eHälsovision. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. Och alla kommuner som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna har välkomnats att nominera sig till Sveriges eHälsokommun.

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKL, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet