Snart öppnar ansökan till Sveriges eHälsokommun 2019!

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision. Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Kriterier och inriktning

Vid bedömningen läggs  särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Juryn vill också premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året. Man tittar även på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

”Utmärkelsen har gjort skillnad både på hemmaplan för våra medborgare och i samarbetet med andra kommuner där vi nu inspireras och tar hjälp av varandra. Vi känner framförallt en stolthet – med stöd av den uppmärksamhet som priset medfört har vi har fått en bekräftelse på att det vi gör är bra och gör skillnad för våra medborgare.”

Lena Fröyen, förvaltningschef Rättviks kommun – vinnare av Sveriges eHälsokommun 2018

 

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKL, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet