Sveriges eHälsokommun 2021

Vi har ett väldigt speciellt år bakom oss, som på ett mycket konkret sätt visat på nyttan och nödvändigheten av digitalisering. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som skett ute i kommunerna.

Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället.

Ansökningsdatum för Sveriges eHälsokommun 2021 har nu passerat.

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Kriterier och inriktning
Vid bedömningen läggs särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren, men även vid insatser kring förändrade arbetssätt och stärkt arbetsmiljö. Juryn vill premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året och tittar också på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

Sista anmälningsdatum för Sveriges eHälsokommun 2021 har nu passerat.

Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2021. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utveck­lingsarbetet i kommunen.

Besvara 44 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Juryn utser en vinnare
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2021 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen och har möjlighet att ställa kompletterande frågor i den mån det behövs. Därefter fattar juryn ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner, Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, den 18 maj, 2021.

Hålltider

  • 12 april – Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun
  • 16 april – 17 maj – Juryarbete för att utse vinnaren
  • 18 maj – Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2021 tillkännages under högtidliga former på Vitalis

 

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKR, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet