Sveriges eHälsokommun 2019

Nu är ansökan till Sveriges eHälsokommun 2019 öppen. Ansök senast den 26 april!

Nu är ansökan till Sveriges eHälsokommun 2019 öppen. Ansök senast den 26 april!

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Så säger regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision. Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

Kriterier och inriktning
Vid bedömningen läggs  särskild vikt vid arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren. Juryn vill också premiera kommuner som tagit stora utvecklingssteg eller gjort andra särskilt berömvärda insatser under året. Man tittar även på de resultat som uppnåtts med hänsyn till kommunens förutsättningar.

”Utmärkelsen har gjort skillnad både på hemmaplan för våra medborgare och i samarbetet med andra kommuner där vi nu inspireras och tar hjälp av varandra. Vi känner framförallt en stolthet – med stöd av den uppmärksamhet som priset medfört har vi har fått en bekräftelse på att det vi gör är bra och gör skillnad för våra medborgare.”
Lena Fröyen, förvaltningschef Rättviks kommun – vinnare av Sveriges eHälsokommun 2018

Ansök senast 26 april
Alla kommuner är välkomna att anmäla sig. Det gäller liten som stor, glesbygd och tätort, norr och söder. Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2018. Det är enkelt att delta och det ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

Besvara 44 kryssfrågor och lämna en beskrivning i fri text, som anger hur kommunen arbetar med digitalisering kopplat till Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Skicka in er ansökan senast den 26 april. Ansök här!

Juryn utser en vinnare
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges eHälsokommun 2019 bestäms av en jury. Juryn gör en första gallring av de inkomna bidragen, varefter 5 finalister utses. Därefter har juryn möjlighet att ställa kompletterande frågor till finalisterna, i den mån det behövs och fattar sedan ett beslut baserat på ansökningarna och den kompletterande informationen.

Juryn består av Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, Malin Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis.

Utmärkelsen delas ut under högtidliga former på Vitalis, den 21 maj, 2019.

Hålltider:
26 april: Sista dag för anmälan till Sveriges eHälsokommun
3 maj: Juryn utser finalister
10 maj: Sista dag för juryn att ställa kompletterande frågor
10-20 maj: Juryarbete för att utse vinnare
21 maj: Vinnaren av Sveriges eHälsokommun 2019 tillkännages under högtidliga former på  Vitalis

För mer information, kontakta:
Maria Sterner, maria.sterner@svenskamassan.se, 0733-818193

I samarbete med SKL, FSS, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet och Myndigheten för delaktighet