Utmärkelser

Vitalis stipendium

Har du en bra idé? Har den kanske resulterat i ett nytt arbetssätt? Eller på något annat sätt gör arbetsdagen utvecklande och intressant? Välkommen att skicka in din ansökan till Vitalis stipendium 2021!

Sveriges eHälsokommun

Vi har ett väldigt speciellt år bakom oss, som på ett mycket konkret sätt visat på nyttan och nödvändigheten av digitalisering. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som skett ute i kommunerna. Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället.