Utmärkelser

Vitalis är initiativtagare till två nationella och en nordisk utmärkelser inom eHälsa, som delas ut på plats under den årliga konferensen.

Vitalis är initiativtagare till två nationella och en nordisk utmärkelser inom eHälsa, som delas ut på plats under den årliga konferensen.

eHealth Award

eHealth Award är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park, riktat till svenska småföretag inom eHälsolösningar.

Vitalis stipendium

Har du en bra idé? Som kanske lett till ett nytt arbetssätt? Då kan 50 000 kr bli dina!

Sveriges eHälsokommun

Välkommen att visa hur just din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå visionen – ett bra sätt att jämföra din kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen!

”Vitalis med all den här kraften och alla aktörer som möts är en oerhört viktig arena.”

Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet