Kommunfokus på Vitalis

Stort utbud i både konferensen och utställningen.

Stort utbud i både konferensen och utställningen.

Vitalis erbjuder ett stort utbud av kommuninriktat innehåll både i konferensprogrammet och på utställningen som lyfter utmaningar och lösningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. I år har vi ett stort fokus på välfärdsteknik och egenmonitorering – högaktuella ämnen i den omställning som pågår inom vård och omsorg just nu.

 

Områden med kommunfokus:

Sveriges eHälsokommun

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Välkommen med er ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

Välfärdsteknik och Egenmonitorering

– Lösningar trygga hem och boenden
En utställningsdel med fokus på välfärdsteknik, egenmonitorering, tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Vitalis Open Stage
Centralt placerad i området finns en öppen scen med aktuellt program med fokus på Välfärdsteknik och Egenmonitorering alla dagar.

Registrera dig till konferensen

Köp konferensbiljett