AI-assisterat dataekosystem för sällsynta cancerformer på Vitalis 2025

PRESSMEDDELANDE | IDEA4RC, ett EU-finansierat projekt, kommer att delta på Vitalis 2025, Nordens ledande konferens och mässa om framtidens hälso och sjukvård. Projektets mål är att etablera ett intelligent dataekosystem för sällsynt cancer för att möjliggöra återanvändning av befintliga hälsorelaterade data från olika källor.

 

Sällsynt cancer är ett samlingsbegrepp för ett stort antal cancerformer som var för sig är ovanliga men tillsammans utgör omkring 20 procent av all cancer. Då varje enskild cancerform är sällsynt blir också vårdens erfarenhet och kunskap begränsad. Ett sätt att öka kvaliteten i vården är att samla den på referensenheter men det räcker inte. För att förbättra vården för patienter som drabbas av sällsynt cancer och deras anhöriga är det därför helt avgörande att tillgängliggöra information över sjukhus och nationsgränser för att öka kunskapsunderlaget.

 

I IDEA4RC samarbetar individer och organisationer från hela Europa med klinisk spetskompetens om ovanlig cancer, flerspråkiga språkmodeller, datasäkerhet och dataskyddslagstiftning för att utveckla en IT-infrastruktur som möjliggör delning och återanvändning av hälsodata mellan kliniska centra i hela Europa. Målet är att främja forskning om sällsynta cancerformer och förbättra patienternas tillgång till behandlingsresultat.

 

Genom IDEA4RC kan vi förvänta oss en betydande förskjutning inom vården för patienter med sällsynt cancer. Projektet möjliggör snabb implementering av forskningsresultat, vilket är avgörande för patienternas välbefinnande.

 

IDEA4RC:s dataekosystem är banbrytande. Lösningen med så kallad federerad dataanalys ger forskare och vårdpersonal möjlighet att dra nytta av insikter som tidigare var otillgängliga samtidigt som den enskilde patientens data skyddas.

 

På Vitalis 2025 kommer IDEA4RC att presentera både en Opening keynote 19 maj och ett konferensspår 21 maj.

 

– Vi är stolta över att för första gången bredare presentera vårt AI-assisterade dataekosystem. Detta är ett viktigt steg mot att förbättra vården för patienter med sällsynt cancer. IDEA4RC:s dataekosystem är banbrytande och kommer att revolutionera hur vi hanterar hälsodata. Genom deltagande på Vitalis kan vi diskutera utmaningar och möjligheter för att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta sjukdomar med andra viktiga aktörer på konferensen. Därigenom hoppas vi på en bredare implementering av våra resultat, säger Andreas Muth, Universitetssjukhusöverläkare, Verksamhetschef vid VO Kirurgi Sahlgrenska och lokalt ansvarig för IDEA4RC i Sverige.

 

– IDEA4RCs deltagande på Vitalis möjliggör ökad spridning av genomfört arbete och forskning till en större grupp experter, beslutsfattare och teknikleverantörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta möte med andra aktörer på konferensen kan möjliggöra en bred implementation av deras resultat och möjliggöra snabbare implementering av forskningsresultat, vilket är avgörande för patienternas välbefinnande, säger Hans Almvide, Konferensansvarig Vitalis.

 

Mer information om IDEA4RC

Mer information om Vitalis

 

För mer information, kontakta

 

Andreas Muth, Universitetssjukhusöverläkare, Verksamhetschef vid VO Kirurgi Sahlgrenska och lokalt ansvarig för IDEA4RC i Sverige
E-post: [email protected]

 

Maria Sterner, Affärsansvarig Vitalis
E-post: [email protected]
Telefon: 0733-818 193