Virginia om tiden efter vinsten: "Jag är helt överväldigad!"

Hennes gränslösa idé föddes på andra sidan jordklotet.
Läkaren Virginia Zazo tog den med hem till Umeå, fick chans att utveckla den i projektet “Västerbotten utan gränser”. I fjol belönades hon med Vitalis stipendium.
– Det gav hela teamet en verklig kick, säger hon.

 

Den digifysiska modell för kompetensförsörjning som Virginia Zazo och hennes team i Västerbotten tagit fram gjorde starkt intryck på stipendiejuryn. I motiveringen skrev man bland annat:
Ett fantastiskt exempel på hur man lyckats ställa om organisation och arbetssätt…regionen är en föregångare som visat att omställningen är möjlig – vi tror att många kommer följa efter.
– Väldigt fina ord, de gjorde mig rörd. Stipendiet blev en bekräfelse, nationellt sett, på det arbete vi lagt ned. Ett kvitto på att vi lyckats och det gav oss samtidigt mod att gå vidare, menar Virginia.

 

Förslag att breddinföra
Ännu har, vad hon själv vet, ingen annan region infört den unika, gränslösa modellen för att komma till rätta med kompetensbristen i vården.
– Redan på Vitalis var det många kollegor som kom fram och visade genuint intresse. Sedan dess har vi fått massor av samtal och förfrågningar från hela landet, bland annat från regionerna Stockholm, Skåne och Jönköping.
Hon tror att många vill avvakta och se vad som sker framöver i Västerbotten:
– Projektet avslutades i fjol och har implementerats i några verksamheter. En del av pengarna från stipendiet har vi satsat på att jobba fram förslag till att breddinföra modellen, förklarar hon.
– Just nu är vi inne i ett spännande skede när regionen ser på möjligheterna att skala upp och breddinföra.

 

Stort intresse bland läkare
Den stora uppmärksamhet, inte minst på sociala medier, stipendiet väckte ledde till att många enskilda läkare och specialister har hört av sig och gjort intresseanmälningar i strid ström.
– Vi har intervjuat flera som vill jobba på det här sättet, berättar Virginia.
De tio specialistläkare och sjuksköterskor från fyra länder som anställdes under projektets gång har nu, efter Vitalis, utökas med ytterligare två: båda är svenskar som bor i Australien respektive Kanarieöarna.

 

Innovationen vidareutvecklas
Det var just i Australien som Virginia Zazo (tillsammans med sin man Manuel, kardiolog) kläckte idén. Hon var där tillfälligt och jobbade på distans med patienter i Sverige. När hon kom hem 2019 drog hon igång projektet “Västerbotten utan gränser”, där en välfungerande digifysisk modell togs fram, som gjorde det möjligt att jobba över gränserna.
Efter att Virginia fick Vitalis-stipendiet har intresset för modellen växt lavinartat och hon har blivit inbjuden att tala vid flera konferenser.
– Vi har också kunnat vidareutveckla innovationen genom det Discovery-samarbete med TietoEVRY som ingick i stipendiet, berättar Virginia.
– I samråd hittade ett vi område, läkarstöd mot särskilda boenden, där vi båda tyckte det var viktigt att gå vidare. Snart får vi ta del av vad de kommit fram till, förhoppningsvis leder det till att vi kan ta nya steg för att utveckla modellen tillsammans.

 

Läs mer om Vitalis stipendium och skicka in din ansökan innan 15 mars

Om Vitalis stipendium