Finalisterna är utsedda: vem tar hem Vitalis-stipendiet 2023?

Nu ska striden om prestigefyllda Vitalis stipendium avgöras! Tre bidrag har gått till final:
• Datadriven vårdtyngdsanalys – visar trycket på vårdenheter i realtid.
• VuG – innovativt koncept för digital och global kompetensförsörjning.
• Strukturerad screening – digifysisk modell spårar upp dold sjukdom.

 

Stipendiejuryn har utsett de tre finalisterna som presenterar sina bidrag i var sitt videoklipp som just nu sprids i Vitalis kanaler (se www.vitalis.nu), där publiken kan rösta på sin favorit.

Upplösningen av finalen, där vinnaren får motta sitt pris, sker 23 maj på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte på Svenska Mässan i Göteborg.

 

Årets finaltrio är Lena Svanbom, Region Västmanland, Virginia Zazo, Region Västerbotten och Karin Littmann, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Finalbidrag 1: Vårdtyngdsanalys visar läget på avdelningar

Att rättvist fördela personal mellan avdelningar har länge varit ett dilemma för sjukhusvården. På Medicinkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås har en ny, datadriven modell implementerats för att mäta vårdtyngden.

Bakom innovationen står Lena Svanbom, vårdutvecklare och Marita Sers, förändringsledare digitalisering.

– Vi ville komma ifrån de subjektiva skattningarna, som ofta slog fel. En patient är inte bara en pinne i statistiken. Vårdbehoven varierar, säger Lena.

– Därför är det viktigt att alla avdelningar utgår från samma objektiva parametrar, så att man inte jämför äpplen och päron när resurser fördelas.

Lena och Marita började utveckla modellen 2019. Beräkningen bygger på avidentifierade data från journalsystemet och visar varje timme en avdelnings sammanlagda vårdtyngd. Avdelningarnas enhetschefer tar del av rapporterna.

– Minst två gånger i veckan träffas enhetscheferna och biträdande verksamhetschefer för att se över om personal behöver flyttas från en avdelning till en annan, som behöver dem mera.

– Verktyget är till för att koppla bemanningen till den egna verksamheten. Vid toppar hos andra finns en generös kultur av att dela med sig av personal.

Modellen, som stegvis implementerats på Medicinkliniken, har lett till ett mer effektivt resursutnyttjande. I vår implementeras den på fler kliniker. På sikt är planen att breddinföra den i hela Region Västmanlands 24/7-verksamheter.

Lena och Marita är fyllda av förväntan inför stipendiefinalen på Vitalis:

– Att vara nominerad känns jättespännande! Det är ett stort erkännande för allt arbete många lagt ned på detta.

 

Finalbidrag 2: Digifysiskt arbetssätt löser kompetensbehov

För att komma till rätta med kompetensbristen i vården har Region Västerbotten, med stor framgång, börjat använda en global, digifysisk modell. Initiativtagare är läkaren Virginia Zazo, ursprungligen från Spanien.

Efter att ha rekryterats till och jobbat i Västerbotten sedan år 2000 flyttade hon tillfälligt till Australien 2017, där hennes man fått en forskartjänst.

– Inför flytten frågade jag om vi kunde testa att jag jobbade vidare på distans från Australien, på deltid, vilket ledningen gick med på, berättar Virginia.

Det visade sig snart att distansjobbet istället blev en heltidssyssla.

– Då kläcktes idén. Vi vet att läkare som rekryterats från andra länder ofta återvänder efter några år. Det innebär att den investering Sverige gjort, och som de har gjort, går förlorad. Men med distansoberoende digital teknik skulle man kunna återanvända deras kompetens.

När Virginia flyttade hem igen 2019 började hon leda det Vinnova-stödda projektet VuG, Västerbotten utan gränser. Året därpå implementerades arbetssättet. Sedan dess har 10 specialister anställts i regionen som jobbar på distans från fyra olika länder: Sverige, Finland, Spanien och Portugal.

En förutsättning för arbetssättet är att det även finns kompetent vårdpersonal på plats. Distansläkarna besöker också Västerbotten två till fyra gånger om året för att stärka relationen till medarbetare och patienter.

– Jättemånga vill jobba på det här sättet och vi har fått göra listor på intresserade med specialistkompetens runt om i världen, säger Virginia.

Finalplatsen till Vitalis-stipendiet betyder mycket, förklarar hon:

– Vi är många som jobbat fram det här projektet. Det känns viktigt att det får uppmärksamhet, andra regioner har behov av samma tjänster. Att vinna skulle både vara en belöning och bekräftelse på att vi är på rätt väg.

 

Finalbidrag 3: Strukturerad screening av ärftlig blodfettssjukdom

Omkring 30 000 svenskar beräknas ha den ärftliga blodfettssjukdomen FH, familjär hyperkolesterolemi. Men mindre än 10% av de drabbade vet om det.

Medicinsk enhet Endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram en digifysisk vårdkedja för att upptäcka fler med sjukdomen och ge dem förebyggande behandling i tid för att minska deras risk att drabbas av framtida hjärt- och kärlsjukdom. Läkaren Karin Littmann är en av initiativtagarna:

– En obehandlad patient med FH kan få sin första hjärtinfarkt i 40-årsåldern. Med rätt förebyggande medicinering kan risken för detta effektivt minskas.

– På grund av ärftlighetsmönstret är risken 50% att syskon eller föräldrar till patienter med FH också har sjukdomen. En annan grupp med hög risk är patienter med kranskärlssjukdom, där 1 på 16 kan lida av FH.

Vägen framåt stod klart: att systematiskt screena bland grupper med hög risk.

– Vårt arbetssätt var inte effektivt. Vi nådde inte ut till så många som vi önskade. Då väcktes idén att ta hjälp av digitala verktyg, berättar Karin.

2019 drog sjukhuset igång ett innovationsprojekt i samarbete med IT-bolaget BCB-medical och läkemedelsbolaget Amgen. Det resulterade i en digifysisk vårdkedja och ett CE-märkt kliniskt beslutsstöd, www.FHabian.nu.

2021 började modellen införas i klinisk rutinsjukvård i Region Stockholm. Patienter med FH kan idag logga in på webbsidan med Bank-ID och enkelt bjuda in sina anhöriga till screening. Vid regionens sex akutsjukhus screenas även patienter med känd kranskärlssjukdom numera strukturerat för FH.

Karin Littmann vill gärna att fler regioner börjar arbeta på liknande sätt:

– Vårt främsta mål är att öka kunskapen om vikten av att screena för FH. Vi är väldigt glada att vara en av tre finalister till Vitalis-stipendiet.

 

 

Vitalis stipendium, instiftat av Vitalis och Tietoevry Care, delas årligen ut till personal inom vård och omsorg. Det uppmärksammar initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Stipendiesumman är 60 000 kr. Dessutom får årets stipendiat möjlighet att tillsammans med Tietoevry genomföra en Discovery kring sin lösning, till ett värde av 90 000 kr, för att ta nästa steg i sin innovationsresa.

 

Vem tar hem Vitalis stipendium 2023?
Spana in filmerna från de tre finalisterna och rösta sedan på din favorit

Till röstningen