Viexpo tar finländska företag ut till världen

Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag oavsett deras storlek eller bransch i frågor kring export och internationalisering. Vi vill förbättra SMF-företagens beredskap i olika skeden av internationaliseringsprocessen, ge företagen snabbare tillträde till nya marknader, sänka tröskeln att påbörja exportverksamheten och minska de risker som har att göra med internationalisering och export. Vi undersöker varje företags potential att ta sig ut i världen.

 

I Viexpos tjänster ingår

  • kostnadsfri exportrådgivning
  • marknadsanalyser
  • marknadsundersökningsresor
  • konsultation i exportärenden
  • mässframträdanden på internationella mässor
  • exportprojekt för företagsgrupper

 

Viexpo koordinerar även NordicHub, som är en plattform för finländskt klusterverksamhet samt ett nordiskt nätverk för finländska kluster och företag. NordicHub agerar som en brobyggare vars målsättning är att föra samman finländska kluster med nordiska kluster och främja samarbete mellan dem.

 

Vår styrka är omfattande inhemska och internationella nätverk, och våra experter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag ta steget ut till nya marknader.

 

Viexpo är den officiella finländska samarbetspartnern för flera internationella mässarrangörer och koordinerar och administrerar årligen företagens deltagande på olika internationella mässor runtom i världen. Via Viexpo kan företagen delta på mässor antingen i en sammonter eller med egen monter. En sammonter är kostnadseffektiv och ett behändigt sätt att få synlighet. Med Viexpo får företagen de bästa fördelarna och mässtjänsterna.

 

Vi betjänar företagen från början till slut under mässprojektet med vår sakkunskap och långa erfarenhet. Hundratals företag litar på Viexpo årligen för att komma ut på internationella marknader.

 

I år tar Viexpo företag till Vitalis 2023-mässan för första gången.

Vi har en gemensam monter för alla finländska företag, en så kallad Finlandspaviljong. I sammontern får företagen en färdig avdelning, bättre synlighet och full service. Sammontern erbjuds som en nyckelfärdig tjänst.

 

I Vitalis-mässans Finlandspaviljong har vi med oss fyra finländska företag, Forsante Ab, Spark Ergonomics, BCB Medical och Diabetes Sara, som vill utforska den svenska marknaden samt visa sina tjänster och produkter för experter inom hälsovårdssektorn.

 

Forsante Oy är ett finskt familjeföretag som har utvecklat Forsantes mjukvaruplattform för hälso- och sjukvårds bruk. Företaget har levererat pålitliga och lättanvända informationssystem till vårdpersonal sedan 2000.

 

Spark Ergonomics tillverkar och designar innovativa mobila arbetsstationer i Finland för att förbättra mobil patientvård och spara kostnader. Företaget har levererat tusentals mobila arbetsstationer till olika vårdorganisationer i Europa.

 

BCB Medical är marknadsledande inom insamling och analys av kliniska data genom en integrerad egenutvecklad plattform. Företaget erbjuder lösningar för uppföljning och analys av mer än 100 sjukdomsgrupper för att ge bättre vård till patienter och utveckla nya behandlingsformer. De sjukdomsspecifika behandlingsplattformarna används inom den finländska hälso- och sjukvården, både inom den offentliga och den privata sektorn.

 

Diabetes Sara erbjuder alla diabetessjukskötersketjänster på distans, inklusive stöd för medicinering, mätning av socker eller till och med en hel livsförändring. Tjänsten erbjuds av erfarna diabetessjuksköterskor. Förutom en gedigen kunskapsbas har företaget också kunskap om beprövade praktiska erfarenheter.

 

Vitalis-mässarrangören erbjuder också utställare en matchmaking serviceplattform för att stödja kontakter och möten. De företagen som är med på mässan och vilka tjänster de erbjuder, kan utforskas i förväg. Dessutom erbjuder matchmaking-plattformen möjlighet att boka tid med dessa företag i förväg.

 

Viexpo samarbetar med Business Finland. Företag har möjlighet att ansöka om ett mässbidrag från Business Finland, och företaget kan få avgörande stöd för att kunna delta i mässan som utställare.

 

På själva mässan ordnar Viexpo tillsammans med Business Finland och Institutet för hälsa och välfärd ett nätverkningsevenemang (Nordic Networking Meeting at Vitalis), med syfte att göra det lättare för företagen att nätverka med andra inom branschen. Genom samarbete kan vi erbjuda våra omfattande kombinerade nätverk till förmån för företagen.

 

Nordic Networking Meeting at Vitalis arrangeras onsdagen 24 maj 2023 kl.15.30–17.00

Vi välkomnar hälso- och sjukvårdspersonal från den offentliga och privata sektorn till detta nätverkningsevenemang. Evenemanget är ett utmärkt tillfälle att diskutera innovation inom smart åldrande och vård och utforska samarbetsmöjligheter med olika intressenter. Lätt mat och dryck kommer att serveras. URL till registreringssida: Nordic network meeting at Vitalis – Business Finland

 

Välkommen med för att nätverka och lära känna finländska företag och deras expertis i vår monter B01:45

 

För mer information om Viexpo, vänligen kontakta:
Anne Viitala
Area Manager / Senior Advisor
+358 400 811 490
[email protected]

Viexpo: https://viexpo.fi/sv/framsida/
NordicHub: https://nordichub.fi/sv/framsida/