Filmvisning på Vitalis: "Synen på äldreomsorgen måste förändras"

IT-leverantören Atea sätter fokus på äldreomsorgen och vill få beslutsfattare att öppna ögonen inför de digitala möjligheterna.

Vår ambition är att öka kunskap och bidra till en bättre äldreomsorg, säger Malin Sölsnaes, chef för Vård & Omsorg på Atea, som tar hjälp av en film i arbetet.

 

Dokumentärfilmen Leva tills jag dör står i centrum för Ateas programpunkt på Vitalis 25 maj, i samarbete med Apple och filmbolaget Film and Tell. Tillsammans vill de öka kunskapen kring hur IT kan vara ett stöd till ökad självständighet bland äldre och ett komplement i vårdarbetet. Ett klipp från filmen visas under seminariet. Hela filmen finns även att se på SVT Play.

– Filmen belyser äldreomsorgen och hur det är att bo på ett äldreboende. Huvudpersonen Monica är aktivitetscoach, en eldsjäl som verkligen gör allt för sina brukare, förklarar Malin Sölsnaes.

– I filmen blir de äldre sedda och hörda: de sociala aspekterna, värdigheten och guldkanten i tillvaron kommer fram. Man får även en fin bild av avslutet i livet. Filmen visar hur vi skulle vilja ha det, när det är som bäst.

 

Fokus på möjligheter

Filmen koncentreras kring vikten av den mänskliga faktorn. Tyvärr är det, generellt sett, inte så som filmen illustrerar att bo på ett äldreboende idag.

– Det råder stor personalbrist och det är svårt att attrahera yngre att vilja arbeta inom äldreomsorgen. Konsekvensen blir att eldsjälar som Monica inte orkar jobba kvar om de inte får tillräckligt med stöd.

Atea har engagerat sig i filmprojektet av en enkel anledning:

– Vi vill rikta fokus på de digitala möjligheterna inom äldreomsorgen. Jag själv började inom hemtjänsten för 25 år sedan och har ofta undrat genom åren varför digitaliseringen kommit betydligt mycket längre inom helt andra sektioner av kommunal verksamhet, säger Malin.

– I min värld är alla lika mycket värda och behöver rätt förutsättningar att utföra sitt jobb. Inom äldreomsorgen blir det väldigt tydligt att så inte är fallet.

 

Teknik kompletterar händer

Malin Sölsnaes pekar på demografin, att alltfler äldre behöver omsorg. Och att arbetet ofta är tungt på grund av många olika och komplexa vårdbehov.

– Vi måste få tillgång till och komplettera med fler digitala lösningar för att kunna ge det goda stödet, både fysiskt och psykiskt.

Hon ser också digitaliseringen som ett sätt att främja arbetsmiljön, locka nya medarbetare och höja statusen inom äldreomsorg.

– Kommer man som nyanställd till hemtjänsten ska man känna att man är lika viktig som den som jobbar inom tekniska förvaltningen. Digital teknik behövs för att komplettera de mänskliga händerna.

Malin nämner sensorer och tillsynslösningar för ostörd nattsömn, så att  personal slipper gå in och väcka brukare för att se om hen ligger i sin säng. Medicinrobotar, som gör brukaren mer självständig och på det sättet främjar en ökad självkänsla, är ett annat exempel.

– Mobila arbetssätt inom hemtjänsten via smartphones och digitala plattformar behöver också öka. Ännu idag jobbar mer än 50 procent av de anställda i hemtjänsten med papper och penna, konstaterar hon.

Förutom att planera arbetet effektivt öppnar tekniken även för social samvaro.

– Det finns otroligt mycket man kan göra tillsammans med brukaren. Man kan till exempel ha digitala fikarum, som främjar att skapa nya sociala kontakter för den brukare som inte har någon anhörig eller vänner kvar i livet.

 

Planerar roadshow

Inriktningen med extra fokus mot vård och omsorg har funnits sedan 2019 hos Atea, som har sin grund inom IT-infrastruktur och allt vad det innebär inom tjänster, produkter och drift av IT.

Bolaget gör inte bara en stor satsning under Vitalis. Bland annat arrangeras en “roadshow” i elva kommuner: man samlas i en lokal biograf, visar filmen och inbjuder till debatt.

– Vi vill få folk i ledande positioner, tjänstemän och politiker, att förstå allvaret i situationen. Ambitionen är att få till en förändring.

 

Vitalis konferens kan du ta del av över 300 andra spännande seminarier. Köp biljett eller läs mer om seminariet “I samarbete med Film and Tell och filmen LEVA TILLS JAG DÖR berättar Atea och Apple hur de tillsammans vill förbättra framtidens äldreomsorg.