Taligenkänning som katalysator för uppgiftsväxling?

Vårdköer, stängda vårdavdelningar och en ständig jakt på personal är en verklighet i många regioner idag. Brist på exempelvis sjuksköterskor och allmänläkare är just nu ett stort problem och tid som kan frigöras för vårdpersonal blir därför otroligt värdefull eftersom händerna i vården inte ökar i samma takt som behovet av hjälp ökar.

 

Läkare och sjuksköterskor behöver frigöra arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper för att på så sätt få mer tid för patienter och en mer hållbar arbetssituation, menar Jesper Hessius, som är specialistläkare i Region Västmanland och nordisk Chief Medical Information Officer på Nuance.

 

Flera undersökningar har gjorts om hur vårdpersonalen mår sedan pandemin slog till. Över hälften av Vårdförbundets medlemmar uppger i en studie 2021 att de överväger att lämna yrket. I augusti 2022 publicerade Läkarförbundet sin arbetsmiljöenkät som visade att sex av tio läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket på grund av arbetsbelastning.

 

Samtidigt som det är brist på personal lägger både läkare och sjuksköterskor mycket tid på administrativa uppgifter.

 

– Att frigöra tid för vårdpersonal att återhämta sig och få kompetensutveckling är avgörande för att lyckas hushålla med den kliniska kompetensen och för att behålla personal med rätt kompetens i sjukvården, säger Jesper Hessius.

 

Plattform för taligenkänning
Den administrativa bördan för vårdpersonal kan minska med smarta, digitala verktyg. Nuance plattform för taligenkänning och talstyrning Dragon Medical One, gör det möjligt för vårdpersonal att använda rösten för att förenkla journalföringen. Journalen blir tillgänglig i journalsystemet direkt när den dikteras med en tal-till-textfunktion och med röstkommandon och autotexter kan vårdpersonal ytterligare automatisera sin journalföring.

 

– De stora vinsterna med taligenkänning kommer när man inför taligenkänning i hela organisationen. Då kan man uppgiftsväxla, ställa om rutiner och frigöra tid som vi i stället kan lägga på patienterna, säger Jesper Hessius som själv arbetar kliniskt med hjälp av taligenkänning.

 

Hur snabbt en journalanteckning blir tillgänglig i journalsystemet är viktigt, exempelvis när en kollega på en annan vårdenhet ska ta över ansvaret för patienten och hitta den senaste vårdinformationen.

 

– Med taligenkänning får andra vårdenheter tillgång till all information direkt, vilket sparar tid, ger högre patientsäkerhet och bidrar till mindre stress för mig som läkare, menar han.

 

Förutom att journaluppgifterna blir tillgängliga snabbare, frigörs också tid för medicinska sekreterare och vårdadministratörer till att ta över andra administrativa uppgifter som idag ofta utförs av läkare eller sjuksköterskor.

 

– Ett exempel från en av våra kunder är att medicinska sekreterare har tagit över arbetet med att utföra tidsbokningar från sjuksköterskor efter införande av taligenkänning, berättar Jesper.

 

När sjuksköterskor sedan får mer klinisk tid kan de i sin tur avlasta läkare med andra arbetsuppgifter.

 

– Ett digitalt verktyg som taligenkänning, har potentialen att bli en katalysator för uppgiftsväxling i vården som så väl behövs för att frigöra tid från vårdpersonal. Och när läkare och sjuksköterskor får arbeta på toppen av sin kompetens minskar stress och tillfredsställelse på jobbet ökar, avrundar Jesper Hessius.

 

 

Fakta: Nuance
Nuance är ett Microsoft-företag som erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för medicinsk dokumentation. Med hjälp av Dragon Medical One skapas patientens journalanteckningar i realtid vilket innebär mindre stress bland vårdpersonal, högre patientsäkerhet och en snabbare tillgång på vårdinformation för patienten.

17 av landets 21 regioner använder redan idag Dragon Medical taligenkänning för journalföring.

Läs mer: nuance.se/healthcare

 

I Nuance monter på Vitalis
Välkommen att prova på taligenkänning med din röst. Eller varför inte lyssna på våra presentationer om nya spännande AI-lösningar? Vi ses i monter B08:34.

Vill du veta mer?