Så ser de internationella eHälsostrategierna ut

Det internationella perspektivet tar stor plats på årets Vitalis.

– Visionen är att eHälsa i framtiden ska vara helt gränslös, säger Johanna Ulfvarson på E-hälsomyndigheten, som samordnar tre spår på Vitalis-konferensen.

 

Ett av spåren ger en utblick över den globala utvecklingen av eHälsa, ett annat fokuserar på EHDS, European Health Data Space, det tredje på problem och möjligheter med hälsoappar.

Johanna Ulfvarson, som är docent i vårdvetenskap och internationell samordnare på E-hälsomyndigheten, har varit med att utforma programmet och kommer själv att vara moderator för det internationella spåret.

– Där vill vi visa hur gränser mellan länder alltmer suddas ut, säger hon.

WHO, som gör stora satsningar på digitalisering och global eHälsa, planerar att medverka i spåret och ge exempel på eHälsostrategier.

I botten finns visionen om den gränslösa eHälsan: oavsett vem du är och var du än befinner dig ska vårdgivare, när det är relevant och med ditt godkännande, kunna få tillgång till dina hälsodata.

 

EHDS – mer än ett buzzword

Konferensspåret kring EHDS-konceptet handlar om att öka möjligheten att samla, strukturera och dela hälsodata, både nationellt och inom Europa.

Med EHDS får individer i hela EU möjlighet att förfoga över sina hälsodata.

– Människor kommer enkelt att komma åt och dela egna uppgifter i linje med övergripande EU-strategi för dataskydd, förklarar Johanna.

– Samtidigt blir hälso- och sjukvårdspersonalens arbete enklare och mer effektivt. Med förbättrad interoperabilitet får personalen tillgång till en patients medicinska historia även när patientens data finns i ett annat EU-land.

Hälsodata kan också användas på ett mer omfattande sätt av vårdgivare för att se trender i en sjukdom, både på individ- och gruppnivå.

– Den sekundära användningen är för forskare och som underlag för politiska beslut. Ett typiskt exempel är pandemin, som fick oss att förstå att det här ska högst upp på agendan, konstaterar Johanna Ulfvarson.

Ämnet är högaktuellt, inte minst mot bakgrund av Sverige under första halvåret 2023 är värdland för EU.

– Just nu är EHDS ett buzzword för många. På Vitalis vill vi förklara svårigheterna, framförallt varför det inte redan är på plats. Mycket hänger samman med lagar och lagutrymmen, både nationellt och på Europa-nivå.

 

Debatt kring hälsoappar

Spåret om hälsoappar tar upp problem och möjligheter. Johanna ser det som ett kunskapshöjande tillfälle för många inom det breda hälsoappsområdet.

– Idag finns en uppsjö av hälsoappar. En del är jättebra, andra mindre bra – vilket gör det svårt för individen att ha tillit till kvaliteten på appen och de data man får ut, säger hon.

– På det här fältet finns många aktörer som har olika ansvarsområden och dessa behöver samordnas.

I spåret på Vitalis visas utvecklingen på området både ur patient-, regionalt och kommunalt perspektiv, följt av en paneldebatt på temat: Saknas nationell utvärdering av hälsoappar?

 

Viktigt att föra dialog

Johanna Ulfvarson understryker också betydelsen av standarder.

– Om ett innovativt företag får en strålande idé är det därför viktigt att föra dialog med alla aktörer i frågan men även informera om pågående aktiviteter, till exempel inom den svenska infrastrukturen.

– Som myndighet vill vi gärna träffa olika aktörer och föra dialog. Det är ett av skälen till att vi är aktiva på Vitalis, där vi får träffa våra målgrupper: regioner, kommuner och branschens alla aktörer. På så sätt är både mässan och konferensen en väldigt relevant mötesplats för oss.

 

 


Med Vitalis konferensspår får du en överblick över Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden.

 

Se Vitalis konferensspår    Till konferensprogrammet