Annika Strandhäll

Socialminister

Dr Simon Kos

Chief Medical Officer and Senior Director, Worldwide Health, Microsoft

Hazel Jones

Programme Director, NHS Digital

Niklas Eklöf

tf. Chef för enheten Strategi och samordning, eHälsomyndigheten