Nytt spår för sjuksköterskor på Vitalis: "Har nyckelroll inom eHälsa"

För första gången är sjuksköterskor den primära målgruppen för ett helt konferensspår, Omvårdnadsinformatik, på årets Vitalis.

– Det här är något vi väntat på och verkligen ser fram emot, säger Oili Dahl, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

 

Sjuksköterskor har alltid varit en viktig målgrupp när det gäller eHälsa och i år hälsas alltså alla extra välkomna till Vitalis, 22–25 maj på Svenska Mässan.

 

– Vi hoppas att många tar chansen. För sjuksköterskor som jobbar med omvårdnadsinformatik är Vitalis en väldigt bra mötesplats, säger Oili Dahl och fortsätter

– Inte minst för att knyta kontakter, men också för att visa omvårdnadens roll när det gäller eHälsa och dess betydelse för patienter och samhällsgrupper.

 

Hennes kollega Emelie Condén Mellgren, sakkunnig inom forskning och eHälsa på Svensk Sjuksköterskeförening, har varit med och utformat det nya spåret Omvårdnadsinformatik på Vitalis 2023. Hon säger att

– Sjuksköterskorna har en nyckelroll på det här området, men har tidigare inte adresserats specifikt på Vitalis. Det ändrar vi på nu. Vi vänder oss till alla sjuksköterskor med intresse för informatik och eHälsa.

 

Lika välkomna är personer med sjuksköterskebakgrund som nu har centrala funktioner i regioner, kommuner, myndigheter och företag, framhåller Emelie

– De kan till exempel vara dokumentationsansvariga, verksamhetsutvecklare eller systemförvaltare. I sina roller har de stort ansvar för implementering av nya digitala arbetssätt och eHälsostrategier, liksom för tillämpningen.

 

Hon konstaterar att omvårdnaden idag på många sätt är högteknologisk. En kliniskt verksam sjuksköterska kan inte välja bort att arbeta med informatik. Det är en integrerad del i sjuksköterskans vardagliga arbete. Det handlar om allt ifrån att hantera digitala journalsystem och mobila arbetsstöd till kommunikationen med andra vårdgivare och huvudmän, för att säkerställa patienter en trygg och säker övergång inom vården.

– Därför är det jätteviktigt att sjuksköterskor, med förståelse för vårdens komplexitet, får en större roll i den digitala utvecklingen. Och inte bara blir mottagare till färdiga produkter, understryker Emelie.

 

Interoperabiliteten blir ett viktigt ämne under konferensen på Vitalis.

– Det är A och O, något vi brottas mycket med. Hade vi interoperabilitet mellan de system vi jobbar med idag skulle vården bli säkrare och effektivare. Men så länge systemen inte kommunicerar med varandra blir de istället betungande pålagor som stjäl tid från det patientnära arbetet.

 

En angränsande hjärtefråga handlar om att få till stånd en enad användning av begrepp och termer inom omvårdnad. Spåret på Vitalis innehåller föreläsningar och workshops kring ICNP, International Classification for Nursing Practice – en del av det internationella begreppssystemet Snomed CT. ICNP möjliggör ett gemensamt sätt att beskriva omvårdnad och omvårdnadsprocessen.

– Ett samarbete mellan Svensk Sjuksköterskeförening och Socialstyrelsen gör det möjligt att använda ICNP i verksamheters journalsystem. Genom detta får vi helt nya förutsättningar, menar Emelie.

 

Med standardiserad terminologi blir det lättare att söka och göra nationella utvärderingar. Vilket i sin tur ökar möjligheterna för forskning och evidensbaserad vård.

 

Inom det här fältet ligger våra nordiska grannländer långt framme. I Norge finns till exempel 36 nationella vårdplaner för lika många omvårdnadsproblem, från trycksår och malnutrition till vård i livets slutskede. Emelie Condén Mellgren vill se en liknande utveckling i Sverige.

– När ett trycksår på kirurgen i Uppsala benämns och beskrivs på samma sätt som på hemsjukvården i Pajala kan vi börja utvärdera omvårdnaden på allvar. Har vi gjort rätt saker? Har vi prioriterat rätt åtgärder? Vinsterna för patienten är uppenbara.

 

 


Få en överblick över spåren på Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden. Vitalis programråd har en högt ställd målsättning att kunna presentera en del av konferensens föreläsningar som mer sammanhållande spår. Dessa spår presenteras löpande vartefter programarbetet fortgår.

 

Köp biljett till Vitalis

Se alla Vitalis konferensspår