Omvårdnadsinformatik

Spåret Omvårdnadsinformatik ger kunskaper och mötesplatser för användningsområden för eHälsa, olika eHälsointerventioner och implementering av eHälsoinitiativ inom hälso- och sjukvården både utifrån ett vårdgivar- och vårdtagarsammanhang med fokus på omvårdnad.

 

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har två jobb: att göra det ordinarie arbetet och jobbet att utveckla detta arbete och system man arbetar i.

 

Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet. Informatik är en kärnkompetens för sjuksköterskor.

 

De sex kärnkompetenserna utgör en grund för professionen. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Således jämställs omvårdnadsinformatik med exempelvis säker- och evidensbaserad vård.

 

Omvårdnadsinformatik omfattar kunskap om insamling, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap.

 

Spåret är planerat tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening.