Uppsala tog priset 2022: "Gav oss mod att gå vidare i eHälsoarbetet"

För Uppsala, som utsågs till Sveriges eHälsokommun i fjol, ledde priset till nya samarbeten och ökad motivation bland medarbetarna. “Vi fick en glädjekick, kan man säga. Och samtidigt en bekräftelse på att vi tänkt rätt” säger Anna Lennartsson, avdelningschef på vård och omsorgsförvaltningen.

 

Uppsala kommun, som tog emot utmärkelsen på Vitalis, har under en följd av år satsat målmedvetet på eHälsa. Framförallt genom att metodiskt bygga ut den digitala infrastrukturen och genomföra omfattande kompetenslyft, både hos brukarna och medarbetarna. Ledstjärnan har hela tiden varit att sätta individens behov i fokus, snarare än teknikens eller systemens. “Priset på Vitalis blev ett kvitto på att vi lyckats” säger Anna Lennartsson.

 

Det ledde också till en hel del uppmärksamhet, inte minst i sociala medier – och till nya samarbeten. “Vi har bland annat medverkat i SKR:s seminarier och i deras välfärdspodd. Många kommuner har hört av sig till oss, de vill veta mer om hur vi arbetar och hur vi har byggt upp vår struktur” berättar hon. “Det har i sin tur lett till att vi hittat samarbeten med andra kommuner, vi stöttar varandra i flera av de här frågorna. Våra verksamheter och vår IT-avdelning har märkt en tydlig skillnad sedan vi fick utmärkelsen.” Även vård- och omsorgsförvaltningen har genomgått en omställning.

 

– Vi har kunnat fortsätta bygga upp vårt system med objektspecialister och expertanvändare, för att på ett bättre sätt nå ut till våra medarbetare och förbättra kommunikationen med dem, förklarar Anna. Det har varit en väldigt stor förändring under året. Priset gav oss en extra skjuts och mod till att ta nya steg i det arbetet. Inom äldreomsorgen har vi kunnat ta stora kliv framåt. Det hade vi kanske gjort även om vi inte fått utmärkelsen, men det kändes som att den gav oss en puff: det är den här vägen vi ska gå, vi måste jobba med digitalisering i andra former.

 

Enligt Anna har förändringarna tagits väl emot bland medarbetarna. “Ja, det har landat väldigt väl. De allra flesta är positiva” säger hon. “Ett skäl till det är att varje verksamhet fått en expertanvändare, med lite djupare kunskap, som kan hjälpa sina arbetskamrater. Dessutom har vi skapat “supportstugor”, dit alla kan vända sig för att få mer stöd och hjälp.”

 

Hon tror att utmärkelsen till Sveriges eHälsokommun gett många lite extra driv och motivation i eHälsoarbetet. Det gäller också de objektspecialister, som finns på alla avdelningar i förvaltningen, och som fick en direkt glädje av prispengarna, 50 000 kronor. “De fick åka på en kompentensutveckling, som gav många tips och idéer kring nya digitala lösningar som vi kan ha glädje av i det fortsatta arbetet.”

 

Anna Lennartsson vill uppmana alla kommuner som är i valet och kvalet att söka till Sveriges eHälsokommun 2023.

– Förutom den stora äran är det ett effektiv sätt att sprida de idéer och metoder man arbetar med till fler, så att man får ett utbyte av erfarenheter mellan kommuner. Jag rekommenderar verkligen alla att söka. Och skulle man dessutom vinna innebär det en fantastiskt glädjefylld erfarenhet, det kan jag garantera!

 

 

Utmärkelsen Sveriges eHälsokommun vill uppmärksamma kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Vi är säkra på att det finns många goda initiativ och exempel på utveckling som sker ute i landet. Välkommen att skicka in en ansökan och visa hur just din kommun arbetar och vilka resultat ni uppnått!

 

Läs mer och ansök