Elin och Sös-teamet vann: "Tiden efteråt har varit helt fantastisk!"

Ett stipendium kan förändra mycket. För Elin Hedbrandh på Sös Innovation, mottagare av Vitalis-stipendiet 2022, innebar det en verklig skjuts i vardagen. “Jag var inte förberedd den enorma uppmärksamheten” säger hon.

 

Vitalis-stipendiet 2022 belönade det digitala informationskonceptet När är det min tur? Fler trygga barn på barnakuten, som införts på Södersjukhuset i Stockholm. Lösningen bygger på ett system med färgkoder, som visar hur patienterna prioriteras i realtid. Det minskar oron och gör väntetiden lättare att förstå.

 

– Jag skickade in ansökan lite på vinst och förlust. Tänkte att det i alla fall kunde vara kul att få synliggjort att vi ändå gjort det här arbetet, säger Elin Hedbrandh, innovationsledare och systemdesigner på Sös Innovation.

 

– Redan att bli nominerad som en av tre finalister var stort, tyckte jag. Det fick en fantastisk spridning, många blev engagerade i projektet. Men jag hade ändå inga förväntningar på att vinna när jag steg på tåget till Göteborg.

 

Men vann gjorde hon. Och under månaderna som följt har mycket hänt. Södersjukhuset har infört konceptet även på vuxenakuten och Elin och hennes team har fått stor uppmärksamhet, både i media och bland vårdgivare runt om i landet:

 

– Ett flertal regioner har hört av sig. Vi har fått en strid ström av förfrågningar, om hur vi arbetat och om det går att föra över lösningen på andra sjukhus.

 

Södersjukhuset har även fått flera studiebesök, bland annat har Västra Götalandsregionen och Karolinska sjukhuset studerat systemet på plats.

 

– Längst fram just nu ligger Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg som håller på att implementera en liknande lösning, berättar Elin. Till och med ett djursjukhus vill införa konceptet! Färgkodningen fyller då samma funktion för oroliga djurägare som väntar med sina skyddslingar.

 

I stipendiet ingick ett konsultstöd från Tietoevry, motsvarande 90 000 kronor.

 

– Det har vi verkligen tagit vara på, förklarar Elin. Vi har jobbat vidare med barns upplevelser på röntgenavdelningen: allt som händer runt barn som ska röntgas eller undersökas med ultraljud.

 

Stipendiesumman, 60 000 kronor, ska användas till studieresa till England.

 

– Framförallt vill vi titta på hur man där jobbar med designmetodiken i offentlig sektor. Just metodiken är högintressant i alla våra projekt.

 

Hon menar att stipendiet gett hela utvecklingsarbetet ett lyft. Och mer än så:

 

– Det har faktiskt betytt mycket för hela sjukhuset. Inte minst tack vare all  positiv uppmärksamhet. Personalen var lite skeptiska när vi höll på att ta fram det här konceptet, men nu när de använt det ett tag är de väldigt positiva. De behöver inte lika ofta svara på frågor från väntande föräldrar, vilket ger mer tid åt själva vården.

 

I sin motivering framhöll stipendiejuryn just att innovationen skapar lugn i en orolig situation och frigör tid för en bättre patientresa.

 

– Nu har lösningen blivit en del av arbetssättet på barnakuten. Barn har blivit mer delaktiga, på lika villkor. Och deras oro har minskat.

 

Elin märker att det också lett till lugnare, och mer tacksamma, föräldrar.

 

– En rad föräldrar har till exempel skrivit och visat sin uppskattning av innovationen via 1177. Det känns förstås väldigt bra!

 

 

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care.

 

Läs mer och ansök